KMO-portefeuille

www.agentschapondernemen.be    

De KMO-portefeuille is een subsidiemaatregel ten behoeve van Vlaamse KMO’s en vrije beroepen die voldoen aan onderstaande voorwaarden:

  1.     De subsidie is ten behoeve van kleine en middelgrote ondernemingen zoals gedefinieerd door de Europese KMO-definitie;
  2.     De subsidie is ten behoeve van de vestigingen (en bijhorende werkenden) gelegen in het Vlaams Gewest;
  3.     De subsidie is ten behoeve van ondernemingen uit de privé-sector (participatie van een administratieve overheid moet minder dan 25% zijn);
  4.     De subsidie is ten behoeve van ondernemingen met een aanvaardbare hoofdactiviteit.

Vzw’s komen niet in aanmerking en kunnen geen gebruik maken van de kmo-portefeuille.

KMO-Portefeuille - Pijler Opleidingen

Het BVI is een erkend dienstverlener binnen de KMO-portefeuille (erkenningsnr. DV.O105901).

De Vlaamse Overheid steunt uw kennisvergaring via opleidingen met 50%!

Voor de pijler OPLEIDING bedraagt de steun door de Vlaamse Overheid 50%, met een maximum steun van 2.500 euro per kalenderjaar.

De BTW, het cursusmateriaal en de cateringkosten kunnen niet betaald worden met de KMO-portefeuille. Deze niet-subsidiabele kosten dienen rechtstreeks aan het BVI betaald te worden en mag u niet in rekening te brengen bij de aanvraag van uw subsidie.

De niet subsidiabele kosten bedragen: de BTW: 21% / het cursusmateriaal en cateringkosten: bij opledingen van een halve dag: 8% van de totaalprijs en bij opleidingen van 1 of meerdere dagen: 15% van de totaalprijs.

De subsidiabele kostprijs voor opleidingen is beperkt tot € 90 (excl. btw) per uur. Concreet betekent dit dat de subsidie per gepresteerd uur beperkt wordt tot € 45.

Gelieve ons te contacten alvorens u een KMO-portefeuille aanvraagt, wij informeren u graag over de juiste bedragen: m.calcoen@ibebvi.be .

KMO-Portefeuille - Pijler Technologieverkenning

Het BVI is een erkend dienstverlener binnen de KMO-portefeuille (erkenningsnr. DV.T105998).

De Vlaamse Overheid steunt uw technologieverkenning met 75%!

Voor de pijler TECHNOLOGIEVERKENNING bedraagt de steun door de Vlaamse Overheid 75%, met een maximum steun van 10.000 euro per kalenderjaar.  Het minimum projectbedrag voor technologieverkenning bedraagt € 1.000,00.

De BTW kan niet betaald worden met de KMO-portefeuille.

De subsidiabele kostprijs voor technologieverkenning is beperkt tot € 90 (excl. btw) per uur. Concreet betekent dit dat de subsidie per gepresteerd uur beperkt wordt tot € 67,5 per uur.

Gelieve ons te contacten alvorens u een KMO-portefeuille aanvraagt, wij informeren u graag over de juiste bedragen: m.calcoen@ibebvi.be .