Overzicht

Certificatie verpakking gevaarlijke goederen

1. Erkenning België

2. Erkenning Nederland

3. UN Certificatie

 

1. Erkenning België

Om de veiligheid van het nationaal en internationaal transport van gevarengoed te verzekeren, moeten  de verpakkingen op hun mechanische weerstand beoordeeld worden met behulp van vastgelegde testschema’s. De erkenning door de bevoegde Belgische overheid afgeleverd aan het Belgisch Verpakkingsinstituut (BVI) omvat het uitvoeren van het volledige gamma van testen op:

 • Verpakkingen
 • Intermediate Bulk Containers
 • Grote verpakkingen (Large pakkaging)
 • Speciale verpakkingen: voor infectueuse en diagnostische stoffen (Klasse 6.2 ,      UN 3373).

Dit telkens In overeenstemming met de UN aanbevelingen (UN recommendations). Op basis van de bekomen resultaten kan al of niet een goedkeuring worden uitgeschreven voor de verschillende transportmodi (ADR, RID, ADNR, IMDG, ICAO).

Het Belgisch Verpakkingsinstituut is eveneens erkend door de Belgische overheid als officieel keuringsinstituut voor het uitvoeren van de wettelijk verplichte productiecontroles van UN gekeurde verpakkingen en de 2,5-jaarlijke inspectie van IBC's.

2. Erkenning Nederland

 

Testing & Consultancy Packaging International (T&C PI), vestiging van het Belgisch Verpakkingsinstituut BVBA te Breda is erkend door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILenT).

Voor de ondernemingen met Nederlandse UN-keur zijn volgende richtlijnen van kracht:

         Huidige richtlijnen
         Nieuwe richtlijnen (vanaf 01/09/2016)

 

Huidige richtlijnen

Guideline 01

Guideline 02 (Inspectie-eenheden Nederland)

Annex P01:
Minimum requirements set for the quality plans of the quality assurance system for the production of packagings:
Packagings made of steel, including light metal

Annex P02:
Minimum requirements set for the quality plans of the quality assurance system for the production of packagings:
Drums made of fibreboard

Annex P03:
Minimum requirements set for the quality plans of the quality assurance system for the production of packagings:
Drums and jerrycans made of plastics

Annex P04:
Minimum requirements set for the quality plans of the quality assurance system for the production of packagings:
Boxes made of metal (steel and aluminium)

Annex P05:
Minimum requirements set for the quality plans of the quality assurance system for the production of packagings:
Boxes made of wood

Annex P06:
Minimum requirements set for the quality plans of the quality assurance system for the production of packagings:
Boxes made of corrugated fibreboard

Annex P07:
Minimum requirements set for the quality plans of the quality assurance system for the production of packagings:
Boxes made of solid fibreboard

Annex P08:
Minimum requirements set for the quality plans of the quality assurance system for the production of packagings:
Boxes made of expanded plastics and rigid plastics

Annex P09:
Minimum requirements set for the quality plans of the quality assurance system for the of packagings:
Bags made of plastic fabric and plastic film

Annex P10:
Minimum requirements set for the quality plans of the quality assurance system for the production of packagings:
Bags made of paper

Annex P11:
Minimum requirements set for the quality plans of the quality assurance system for the production of packagings:
Composite packagings (plastics) with a steel drum as outer packaging

Annex P12:
Minimum requirements set for the quality plans of the quality assurance system for the production of packagings:
Composite packagings (plastics) with a fibreboard box as outer packaging

Annex IBC01:
Minimum requirements set for the quality plans of the quality assurance system for the production of packaging:
Intermediate Bulk Containers made of metal

Annex IBC02:
Minimum requirements set for the quality plans of the quality assurance system for the production:
Flexible Intermediate Bulk Containers made of plastics fabric or -film

Annex IBC03:
Minimum requirements set for the quality plans of the quality assurance system for the production of packaging:
Intermediate Bulk Containers made of rigid plastics

Annex IBC04:
Minimum requirements set for the quality plans of the quality assurance system for the production of packaging:
Intermediate Bulk Containers made of fibreboard

Annex IBC05:
Minimum requirements set for the quality plans of the quality assurance system for the production of packaging:
Composite Intermediate Bulk Containers with a rigid plastics inner receptacle.

Annex LP01:
Minimum requirements set for the quality plans of the quality assurance system for the production of packaging:
Large Packagings made of metal

Annex LP02:
Minimum requirements set for the quality plans of the quality assurance system for the production:
Large Packagings made of plastics fabric or -film

Annex LP03:
Minimum requirements set for the quality plans of the quality assurance system for the production of packaging:
Large Packagings made of rigid plastics

Annex LP04:
Minimum requirements set for the quality plans of the quality assurance system for the production of packaging:
Large Packagings made of fibreboard

Annex R01: (Nederland)
Minimale eisen aan het kwaliteitsplan van het kwaliteitsborgingssysteem bij de reconditionering van verpakkingen:
Stalen vaten met een inhoud van 200 to 250 liter.

Annex R02: (Nederland)
Minimale eisen aan het kwaliteitsplan van het kwaliteitsborgingssysteem bij de reconditionering van verpakkingen:
Verpakking van stijve kunststof.

Annex R03: (Nederland)
Minimale eisen aan het kwaliteitsplan van het kwaliteitsborgingssysteem bij de reparatie van verpakkingen:
Stijve IBC.

Annex REM01: (Nederland)
Minimale eisen aan het kwaliteitsplan van het kwaliteitsborgingssysteem bij de ombouw van verpakkingen:
Stalen vaten met een inhoud van 210 tot 240 liter.

Nieuwe richtlijn (ter vervanging van guideline 01)

Van toepassing vanaf 01/09/2016.

T&CPI Guideline requirements to the quality assurance system for the manufacturing (including reconditioning, repair, remanufacturing and routine maintenance) of packagings, Intermediate Bulk Containers and Large Packagings for the transport of dangerous goods.

Annex 1 - T&CPI  Minimum requirements set for the quality plans of the quality assurance system for the production of packagings   (including IBC’s and Large Packagings). 

Annex 2 – T&CPI Minimale eisen aan het kwaliteitsplan van het kwaliteitsborgingssysteem bij het bewerken (reconditionering, ombouw, routine onderhoud en reparatie) van verpakkingen (inclusief IBC’s en Grote Verpakkingen).

 

3. UN Certificatie

 • UN certificatie

  Het behalen van een UN certificatie bestaat uit volgende stappen:

  STAP 1: UN-typekeuring
  De uitvoering van de UN-typekeuring vindt plaats door het geaccrediteerd lab ISO 17025 van het BVI.
  De uitvoering van de UN-typekeuring gebeurd volgens de vereisten van de verschillende internationale regelgevingen (ADR-RID, IMDG, ICAO) en volgt verder de nadere testbeschrijvingen volgens de norm ISO 16495.
  Voor de uitvoering van de UN-typekeuring en het opmaken van het keuringsrapport is het volgende nodig:

  • Voldoende aantal monsters;
  • Noodzakelijke gegevens voor de uitvoering van de UN-typekeur;
  • Specificaties van het verpakkingstype en gebruikte materialen, inclusief alle onderdelen.
  • Technische tekeningen

  Hierbij kan gebruik gemaakt worden van een specifiek aanvraagformulier dat wel alle informatie van het formulier dient te bevatten.

  STAP 2: Uitgifte UN-kenmerk
  Op basis van het rapport van de UN-typekeuring wordt door de bevoegde overheid een UN-kenmerk toegekend.
  De uitgifte van het UN-kenmerk vindt plaats in een apart document: “CERTIFICATE OF APPROVAL”
  De uitgifte van het UN-kenmerk is alleen mogelijk indien de kwaliteitsborging bij de productie van de verpakking geregeld is. (zie kwaliteitsborging).
  Samengevat, de vrijgave van het UN kenmerk kan enkel dan gebeuren nadat volgende documenten ingevuld, gedateerd en ondertekend bij BVI zijn toegekomen:

  • Aanvraagformulier
  • Voor akkoord ondertekende offerte
  • Voor akkoord ondertekende voorwaarden van “ productiecontrole/nacontrole “ volgens formulier F19

 • UN licht metalen verpakkingen

  Materiaalcode volgens de ADR-RID regelgeving:
       Cijfercode:  0 licht metalen verpakking
        Lettercode: materiaal
            A.  staal (0A1, 0A2)

  Uit te voeren testen:

  1. Valtesten
  2. Luchtdichtheid (vloeistof)
  3. Hydraulische druk (vloeistof)
  4. Stapeltest 24 uur

 • UN vaten en jerrycans niet uit kunststof

  Materiaalcode volgens de UN-regelgeving:

     Cijfercode - type verpakking:
           1. Vat
           3. Jerrycan
     Lettercode - materiaal:
            A.  Staal (1A1, 3A1, 1A2, 3A2)
            B.  Aluminium (1B1, 3B1, 1B2, 3B2)
            D.  Gelamineerd hout (1D)
            G. Karton (1G)
            N.  Metaal (behalve staal of aluminium (1N1, 1N2)

  Uit te voeren testen:

  • valtesten;
  • luchtdichtheid (voor vloeistoffen);
  • hydraulische druk (voor vloeistoffen);
  • 24u stapeltest;
  • compressie

 • UN vaten en jerrycans uit kunststof

  Materiaalcode volgens de UN-regelgeving:
     
  Cijfercode: soort verpakking
           1. Vat
           3. Jerrycan
     Lettercode: materiaal
            H. Kunststof (1H1, 3H1, 1HA2, 3H2)

  Uit te voeren testen:

  • Valtesten -18°C
  • Luchtdichtheid (vloeistof) 
  • Hydraulische druk (vloeistof)
  • Stapeltest 40°C 28dagen (vloeistof)
  • Stapeltest 24 uur
  • Compressie

 • UN kisten / dozen

  Materiaalcode volgens de UN-regelgeving:
     Cijfercode: soort verpakking
            4. Kist
     Lettercode: materiaal
            A. Staal (4A)
            B. Aluminium (4B)
            C. Massief hout (4C1 –  4C2)
            D. Gelamineerd hout (4D)
            F.  Spaanplaat (4F)
            G. Karton (4G)
            H. Kunststof (4H1 - 4H2)Uit te voeren testen
            N. Metaal, ander dan staal of aluminium (4N)

  Uit te voeren testen:

  • Valtesten (-18°C indien kunststof buiten en/of binnen)
  • Stapeltest 24 uur omgeving
  •  Compressie

 • UN zakken

  Materiaalcode volgens de UN-regelgeving:
      Cijfercode: soort verpakking
            5. Zak
     Lettercode: materiaal
            H. Geweven kunststof (5H1 – 5H2 – 5H3)
            H. Kunststoffolie (5H4)
            L. Textiel  (5L1 – 5L2 – 5L3)
            M. Papier (5M1 – 5M2)

  Uit te voeren testen:

  • Valtesten

 • UN composiet verpakkingen

  Materiaalcode volgens de UN-regelgeving:
       Cijfercode:type verpakking
             6. Composiet verpakking
       Lettercode: materiaal
            H: recipiënt uit kunststof
                 (6HA1-6HA2-6HB1-6HB2-6HC-6HD1-6HD2-6HG1-6HG2-6HH1-6HH2)
            P: recipiënt uit glas, porselein of aardewerk.
                 (6PA1-6PA2-6PB1-6PB2-6PC-6PD1-6PD2-6PG1-6PG2-6PH1-6PH2)

  Uit te voeren testen:

  • Valtesten -18°C
  • Luchtdichtheid (vloeistof)
  • Hydraulische druk (vloeistof)
  • Stapeltest 24 uur omgeving of Stapeltest 40°C 28dagen (vloeistof)
  • Compressie
    

 • UN verpakkingen voor infectueuze stoffen van klasse 6.2

  Uit te voeren testen:

  • Valtesten
  • Perforatie testen
  • Besproeiings test
  • Stapel test
  • Conditionering bij lage temperatuur
    

 • UN grote recipiënten voor losgestort vervoer (IBC's)

  Materiaalcode volgens de UN-regelgeving:

     Cijfercode - type verpakking
            11: stijve IBC voor vaste stoffen, met vulling of lediging door zwaartekracht
            21: stijve IBC voor vaste stoffen, met vulling of lediging onder druk van meer dan 10kPa (0,1bar)
            31: stijve IBC voor kvloeistoffen
     Lettercode: materiaal
            A.  Staal (11A, 21A, 31A)
            B.  Aluminium (11B, 21B, 31B)
            C: Massief hout (11C)
            D. Gelamineerd hout (11D-
            F. Spaanplaat (11F)
            G: Karton (11G)
            H: Stijve kunststof (11H1, 11H2, 21H1, 21H2,31H1, 31H2)
            HZ: Composiet met binnen recipiënt uit kunststof (11HZ1, 11HZ2, 21HZ1, 21HZ2, 31HZ1, 31HZ2)
            N.  Ander metaal (11N, 21N, 31N)

  Uit te voeren testen:

  • vibratieproef
  • hefproef langs onder
  • hefproef langs boven
  • stapelproef
  • dichtheidsbeproeving
  • hydraulische drukproef
  • valproef

 • UN grote verpakkingen (Large Packaging)

  Materiaalcode volgens de UN-regelgeving:

     Cijfercode - type verpakking:
            50: voor stijve grote verpakkingen
            21: voor soepele grote verpakkingen
     Lettercode: materiaal
            A. Staal (50A)
            B. Aluminium (50B)
            C. Massief hout (50C)
            D. Gelamineerd hout (50D)
            F. Spaanplaat (50F)
            G: Karton (50G)
            H: Stijve kunststof (50H)
            H: soepele kunststof (51H)
            M: papier (51M)
            N.  Ander metaal (11N, 21N, 31N)

  Uit te voeren testen

  • hefproef langs onder
  • hefproef langs boven
  • stapelproef
  • valproef