Overzicht

Productie Controle

Elke verpakking, die met succes prototype-testen ondergaan heeft voor het vervoer van gevaarlijke goederen, wordt automatisch opgenomen in het regime van de periodieke productiecontrole en dit 1 jaar na het verkrijgen van de UN-certificering. Dit betekent dat, volgens de aanwijzingen opgenomen in het ADR en volgens de instructies van de bevoegde overheid, deze verpakking een periodieke controle steekproefsgewijs moet ondergaan.
Uit te voeren testen:
Afhankelijk van de aard van de verpakking, zullen

  • valtesten (bv kartonnen UN 4 G verpakking) en/of
  • hydraulische druktesten (vb  kunststoffen of stalen jerrycans en vaten) enz...

uitgevoerd worden op locatie bij de producent en/of bij de gebruiker/vuller

Uitrusting:
Er wordt verwacht dat de betrokken bedrijven beschikken over eigen testfaciliteiten voor het uitvoeren van de opgelegde testregeling (beschreven in het Koninklijk Besluit van 1991 en andere relevante documenten), zoals  (volgens noodzaak afhankelijk van het type van verpakking)

  • hydraulische druk installatie
  • valtafel /vorklift installatie om de valproeven uit te voeren,  enz..
  •  ...

Procedure:
Aan het begin van de lancering van een prototype-test programma, wordt elk bedrijf  gevraagd om het document F19 te ondertekenen,  waarmee zij instemmen met de periodieke productiecontrole en alle (financiële) consequenties aanvaarden.