Overzicht

Nieuws

ADR 2019 gepubliceerd

Zoals gebruikelijk wordt het ADR elke 2 jaar herzien in de oneven jaren.
De nieuwe versie voor 2019 is terug te vinden op de website van UNECE (United Nations Economic Commission for Europe).


Voor Vlaanderen werd het ADR eveneens reeds gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 27 december 2018 – ed. 2
Wij houden u op de hoogte van de publicatie mbt Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

IBE-BVI leden kunnen op eenvoudig verzoek de linken naar hogervermelde publicaties ontvangen.