Overzicht

Nieuws

Brexit & Verpakking

De Britse Overheid heeft op haar website een aantal documenten en tools geplaatst die bedrijven moeten wegwijs maken met betrekking tot het gegeven dat het Verenigd Koninkrijk (VK) binnenkort de Europese Unie verlaat. Zo vindt u er o.a. een stappenplan dat in functie van uw activiteiten een aantal nuttige guidance documenten oplevert. Zie: Prepare your business for the UK leaving the EU

Daarnaast wordt er ook al voor een aantal domeinen een overzicht verstrekt van de regelingen die in werking zouden treden in het geval dat het VK de Europese Unie verlaat op 29/03/19 zonder dat er Brexit-deal gesloten is. Dit is o.a. het geval voor volgende domeinen die een raakvlak met verpakkingen hebben:

De indeling, etikettering en verpakking van chemicaliën (stoffen en mengsels)
Zie: Guidance on Classifying, labelling and packaging chemicals if there's no Brexit deal 

De productie en etikettering levensmiddelen
Zie: Guidance on Producing and labelling food if there's no Brexit deal

De handhaving van milieunormen, zowel op het vlak van afval, luchtkwaliteit, water en bescherming van habitats en soorten 
Zie: Guidance on upholding environmental standards if there’s no Brexit deal