Overzicht

Nieuws

Evalutatie materialen bestemd voor voedingscontact

Op 24 september 2018 vond in Brussel een stakeholder workshop plaats als kick-start voor de evaluatie van de materialen bestemd om in contact met voeding te treden (FCMs). Dit is de eerste grote stap in het consultatieproces, dat reeds opgestart was met een roadmap die in november 2017 werd gepubliceerd.

Het objectief van deze evaluatie is om het huidige EU-wetgevingskader voor FCMs te beoordelen en na te gaan of het geschikt is voor de vooropgestelde doeleinden en of het de verwachtte resultaten oplevert. De evaluatie zal betrekking hebben op de werking van de FCM-verordening in zijn geheel en op de regels en instrumenten waarin deze wetgeving voorziet, zoals specifieke uitvoeringsmaatregelen. Tevens zal de situatie van de materialen waarvoor geen EU-maatregelen gelden en waarvoor nationale maatregelen zijn toegestaan, onderzocht worden. De evaluatie zou afgerond moeten zijn tegen begin 2020.

Aan de workshop nam een breed scala van stakeholders deel die de verschillende belangen van FCMs belichaamden. België werd er vertegenwoordigd door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid en de Federaal Agentschap voor de veiligheid van de Voedselketen. Een video opname van de workshop, evenals de verschillende presentaties en een lijst van de deelnemende organisaties kan worden gedownload op de website van de Europese Commissie.

Alle informatie met betrekking tot de evaluatie van FCMs met inbegrip van het eindverslag van een geplande studie ter ondersteuning van deze evaluatie, de samenvatting en de bijlagen, alsook het uiteindelijke werkdocument van de Commissie zal worden gepubliceerd op diezelfde weblink.

Indien u geïnteresseerd bent om deel te nemen aan het overleg over deze activiteit en andere FCM-initiatieven van de Commissie, gelieve dan het bijgevoegde formulier in te vullen.

Voor meer informatie of specifieke vragen over de evaluatie: klik hier