Overzicht

Nieuws

IBE-BVI actief in het ontwikkelen van normen

Op 05 april 2018 heeft het  IBE-BVI tijdens de ISO/CEN vergadering te Berlijn, het ad interim voorzitterschap opgenomen van de joint ISO/CEN Werkgroep ISO/TC122/SC3/WG8 en CEN/TC261/SC5/WG16. Deze werkgroep buigt zich over de normen die betrekking hebben op transportverpakkingen voor gevaarlijke goederen.
Op het programma stond enerzijds de definitieve afwerking van het document ISO 16106. Het betreft het in lijn brengen met de nieuwe versie ISO 9001, teneinde een nieuwe leidraad ter beschikking te stellen voor het opstellen van een kwaliteitsborgingsprogramma, productie en productiecontroles van verpakkingen, IBC’ en Large Packagings bestemd voor het transport van gevaarlijke stoffen. De werkgroep heeft mooie vooruitgang geboekt en bereikte aldus de mogelijkheid om het document als DIS-versie (Draft International Standard) te kunnen voordragen aan het TC/SC. Hierdoor is de volgende stap in het verder verloop van de ISO standaardontwikkeling bereikt. Stap 4 in het proces kan hierdoor van start gaan (zie fig.) . Nog 2 stappen verwijderd van de finale publicatie.                      

In dezelfde vergadering werd anderzijds de herziening van de ISO 16103 gerecycleerd kunststof materiaal als toepassing voor verpakkingen gevaarlijke goederen, in vraag gesteld. Een uitvoerige discussie tengevolge van de nieuwe European Plastic Strategy, gaf aanleiding tot het finaal besluit de Target Group (Plastics) binnen deze werkgroep terug te activeren.

IBE-BVI heeft zich kandidaat gesteld om als trekker/coördinator (voorzitter) hierin te zetelen. Een paar voorbereidende besprekingen zullen kort vóór en na de zomer in Brussel worden georganiseerd. (wordt vervolgd).