Overzicht

Nieuws

IBE-BVI neemt de lead mbt het openen van markten voor gerecycleerde materialen

Op 21 en 22 juni laatstleden heeft IBE-BVI als convenor van de Target group plastics  een eerste internationale informele brainstorm georganiseerd inzake de herziening van de norm ISO 16103 - Packaging -- Transport packaging for dangerous goods -- Recycled plastics material.

Europa is reeds langer gefocust op het bewerkstellingen van een circulaire economie en in dit opzicht zullen er dus ook nieuwe markten voor gerecycleerde materialen moeten gevonden worden.
De industrie heeft dit ook begrepen en is volop bezig met de ontwikkeling van nieuwe verpakkingen bestemd voor het transport van chemicaliën en dit op basis van gerecycleerde kunststoffen.
Het probleem is echter dat de huidige ISO 16103 norm waarnaar ook gerefereerd wordt in de UN wetgeving en de overeenkomstige regelgevingen ADR, RID, IMDG, ICAO, momenteel enkel postindustrieel afval toelaat voor de productie van nieuwe verpakkingen.
Het was daarom ook de bedoeling om met deze eerste sessie samen met de grondstofleveranciers en de verpakkingsproducenten na te gaan of deze norm moet herzien worden, dan wel of een nieuwe reeks normen met betrekking tot gerecycleerde materialen moet gecreëerd worden.

Dit najaar zal IBE-BVI een 2de brainstorm organiseren waarop ook de andere betrokken stakeholders (recycleurs, sorteercentra, …) zullen worden uitgenodigd.