Overzicht

Nieuws

India kondigt nieuwe regels voor voedingsverpakkingen aan

In het Officiele Indiase Staatsblad (The Gazette of India) van 24 december ’18 heeft het FSSAI (de Indiase Autoriteit inzake voedselveiligheid en normen) de nieuwe verpakkingsregels genotificeerd.

 

Gezien het belang van verpakkingen in de levensmiddelensector en hun impact op de voedselveiligheid, heeft de voedselauthoriteit besloten om de Food Safety Standards (Packaging & Labelling) Regulations, 2011 op te splitsen in twee regelgevingen:

  • de Food Safety and Standards (Packaging) Regulations, 2018 en
  • de Food Safety and Standards (Labelling and Display) Regulations, 2018.

Bovendien zijn er ook plannen om een apart wetenschappelijk panel voor voedingsverpakkingen op te richten.

Met deze nieuwe regelgeving wil India een antwoord bieden op een aantal aandachtspunten inzake voedselveiligheid en verpakking die voortkwamen uit twee studies die FSSAI onlangs liet uitvoeren door het Indiaas VerpakkingsInstituut (IIP) in Mumbai en het Nationaal Test Huis (NTH) in Kolkata.
Uit deze twee studies is gebleken dat de verpakkingen die in de georganiseerde sector worden gebruikt grotendeels veilig is. Het verpakkingsmateriaal gebruikt in de niet-georganiseerde / informele sector baart meer zorgen.
In de regelgeving zijn vooreerst een aantal algemene eisen opgelijst. Hier wordt zo bijvoorbeeld het verbod op het gebruik van kranten en dergelijke andere materialen voor het verpakken van voedingswaren geformuleerd en wordt er bijvoorbeeld ook vereist dat inkten die op voedingsverpakkingen worden gebruikt,  voldoen aan de overeenkomstige Indiase norm hiervoor.
Daarnaast worden er ook per verpakkingsmateriaal specifieke eisen opgelegd aan de primaire voedingsverpakkingen. Zo bepaalt de regelgeving bijvoorbeeld voor verpakkingsmateriaal uit kunststof een globale migratielimiet van 60mg/kg of 10mg/dm2 en worden er ook specifieke migratielimieten voor een aantal zware metalen opgelegd. Verder verbiedt India's nieuwe verpakkingsregelgeving o.a. ook het gebruik van gerecycleerde kunststoffen in producten, inclusief in draagtassen, die dienen voor het verpakken, opslaan, dragen of verdelen van levensmiddelen.
Bovendien moeten de verpakkingsmaterialen die worden gebruikt voor het verpakken of bewaren van levensmiddelen voldoen aan de Indiase normen (IS standards) waarnaar in de bijlage I tot en met III wordt verwezen. Iets wat voorheen op vrijwillige basis kon worden toegepast. Het betreft meer bepaald bijlage I voor papier en karton, bijlage II voor wat betreft metalen en metaallegeringen en bijlage III voor kunststoffen. Alle normen waarnaar verwezen wordt, zijn te verkrijgen bij het BIS (Bureau of Indian Standards www.bis.gov.in). Ten slotte wordt er in de bijlage IV van de regelgeving ook een suggestieve lijst van verpakkingsmaterialen te gebruiken voor verschillende categorieën van het levensmiddelen gespecifieerd.

Levensmiddelenbedrijven hebben de tijd tot 1 juli 2019 om zich in regel te stellen met de nieuwe regelgeving.

Lees hier het persbericht van FSSAI inzake de nieuwe Indiaase Verpakkingsregels.
IBE-BVI leden kunnen op eenvoudig verzoek de genotificeerde regels ontvangen.