Overzicht

Nieuws

KB betreffende food contactmaterialen: aanpassingen gepubliceerd!

OP 27/6/2017 werd het KB van 12 juni 2017 tot wijziging van het KB van 11 mei 1992 betreffende materialen en voorwerpen bestemd om met voedingsmiddelen in aanraking te komen, gepubliceerd.

Wat werd er aangepast?

Er werden enkele definities toegevoegd ter verduidelijking van wie in het bezit moet zijn van een Verklaring van Overeenstemming (DOC).  De regels die werden vastgelegd in de wijziging van 15 juni 2015 blijven gelden.

De Verklaring van Overeenstemming (DOC) werd meer in lijn gebracht met deze van het KB vernissen en Verordening 10/2011. Vanaf heden dient deze nieuwe versie gebruikt  te worden van zodra u een nieuwe DOC moet aanmaken ten gevolge van bijvoorbeeld:

  • een nieuw materiaal / voorwerp
  • een wijziging van het materiaal / voorwerp
  • een DoC die komt te vervallen (DOC = 5 jaar geldig)

Op de website van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu is een aangepaste officieuze geconsolideerde versie van het KB van 11 mei 1992 te vinden, alsook de aangepaste verklaring van overeenstemming.

BVI-leden kunnen op eenvoudig verzoek deze documenten toegestuurd krijgen.