Overzicht

Nieuws

Nederland: nieuwe tarieven vanaf 01/01/2019

Het Afvalfonds Verpakkingen heeft de tarieven voor 2019 bekend gemaakt. Deze zijn ongewijzigd gebleven, met uitzondering van het tarief voor biodegradeerbare kunststoffen en voor drankenkartons. Het tarief voor biodegradeerbare kunststoffen is verhoogd van 0,02 euro naar het tarief voor kunststof 0,64 euro. Het tarief voor drankenkartons is verhoogd van 0,18 euro naar 0,38 euro. Dit tarief geldt voor verpakkingen, geschikt voor vloeibare levensmiddelen bestemd voor menselijke consumptie en bestaande voor tenminste 70% papier en karton. Goed recycleerbare verpakkingen vallen op hun beurt onder een lager tarief van 0,38 euro per kilo.

De afgelopen vijf jaar hanteerde de Stichting Afvalfonds Verpakkingen een lager tarief voor EN 13432-gecertificeerde biodegradeerbare kunststof. Doordat in de afgelopen jaren de processen van composteerinstallaties sterk zijn versneld, breken de biologisch afbreekbare plastic verpakkingen niet snel genoeg meer af waardoor ze in de compost achterblijven, meldt het Afvalfonds. ‘Als het biologisch afbreekbare plastic bij het overige plastic afval terecht komt, kan dit een invloed hebben op de kwaliteit van het recyclaat. Biologisch afbreekbaar plastic moet daarom voorlopig bij het restafval worden weggegooid en niet in de GFT-/groenbak of bij overig plastic afval.' Dit heeft de Stichting Afvalfonds verpakkingen ertoe gebracht het lagere tarief af te schaffen.

Het Afvalfonds gaat vanaf 1 januari 2019 het gebruik van goed recycleerbare kunststof verpakkingen belonen. Dit doet zij met het gedifferentieerd tarief. Dit houdt in dat voor goed recycleerbare kunststof verpakkingen die wanneer ze gesorteerd zijn een positieve marktwaarde hebben, een lager tarief van 0,38 euro per kilo geldt in plaats van het reguliere tarief van 0,64 euro per kilo verpakkingsmateriaal. Belangrijk te noteren is dat het Afvalfonds nog niet heeft aangegeven hoe aangetoond kan worden dat een verpakking aan de gestelde eisen voldoet.

Voor bedrijfsverpakkers, die voor hun interne verpakkingsafval al een rekening betalen aan de afvalinzamelaar en alleen mee betalen aan de systeemkosten (70% ten opzichte van de reguliere tarieven), gelden lagere tarieven. Deze zijn, met uitzondering van het tarief voor biodegradeerbare kunststoffen, gelijk gebleven.

Klik hier voor een volledig overzicht van de tarieven.