Overzicht

Nieuws

Nederland: wijziging regeling verpakkingenbeheer


Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging voor in de Regeling beheer verpakkingen.
Deze wijziging houdt voornamelijk de volgende twee aanpassingen in:
 

  • Het aanwijzen van normen die producenten methoden aanbieden om hun verpakkingen in overeenstemming te  brengen met de essentiële eisen waaraan een verpakking volgens de EU-wetgeving dient te voldoen. Het gaat hier meer bepaald over de volgende zes Europese normen: NEN-EN 13427, NEN-EN 13428, NEN EN 13429, NEN-EN 13430; NEN-EN-13431 en NEN-EN-13432.
  • Het formaliseren van een bestaande procedure. Het betreft het digitaal rapporteren door de inzamelaars en verwerkers van verpakkingsafval van de door hun verwerkte hoeveelheden verpakkingsafval. Dit gebeurt via het programma Wastetool dat beschikbaar is op de website van de Stichting Nedvang, die dit doorgeeft aan de Stichting Afvalfonds Verpakkingen (StAV). De gegevens betreffen de ingezamelde of verwerkte gewichtshoeveelheid per verpakkingssoort, de herkomst en de verdere bestemming ervan.

Belangstellenden en belanghebbenden kunnen reageren op dit voorstel van wijziging. Dit kan nog tot en met 25 oktober 2018, via een internetconsultatie, waar u ook alle nuttige document kan terugvinden.

Meer info of reageren: klik hier