Overzicht

Nieuws

Nieuwe globale definitie voor de recycleerbaarheid van kunststoffen

In een poging om een consistente meetwaarde te bieden als leidraad voor de inspanningen van duurzaamheid voor kunststoffen in de circulaire economie, hebben twee van de leidende wereldwijde internationale recyclingorganisaties een algemene definitie ontwikkeld voor het gebruik van de term 'recycleerbaarheid', wat betreft kunststofverpakkingen en producten.

Kunststoffen moeten aan vier voorwaarden voldoen opdat een product als recycleerbaar zou kunnen beschouwd worden:

1) Het product moet worden gemaakt met een kunststof dat wordt ingezameld voor recyclage, dat marktwaarde heeft en / of wordt ondersteund door een wettelijk verplicht gesteld programma;

2) Het product moet worden gesorteerd en geaggregeerd in gedefinieerde stromen voor recyclageprocessen;

3) Het product kan worden verwerkt en teruggewonnen / gerecycleerd met commerciële recyclageprocessen;

4) De gerecycleerde kunststof wordt een grondstof die wordt gebruikt bij de productie van nieuwe producten. Innovatieve materialen moeten aantonen dat ze in voldoende hoeveelheden kunnen worden verzameld en gesorteerd, compatibel zijn met bestaande industriële recyclingprocessen of in voldoende hoeveelheden beschikbaar moeten zijn om nieuwe recyclingprocessen te kunnen uitvoeren.

Hoewel de definitie op wereldwijde schaal moet worden toegepast, beseffen beide groepen de complexiteit van een wereldwijd systeem van kunststof recylage en verwelkomen ze de opmerkingen van de kunststof recyclage industrie en haar relevante belanghebbenden.

De definitie wordt ondersteund door PETCORE Europe (http://www.petcore-europe.org). Een globale definitie van recycleerbaarheid is een integrale stap om de wereldwijde kunststofrecyclage industrie te harmoniseren.

Voor het officiële persbericht van 12 juli 2018, klik hier.