Overzicht

Nieuws

SCIENSANO: sinds 1 april 2018 fusie van WIV en CODA

Het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) en het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie (CODA) werden op 1 april samengevoegd. De nieuwe wetenschappelijke instelling Sciensano – die nu meer dan 700 werknemers telt – vindt haar oorsprong in het concept “Eén gezondheid”, waarbij de gezondheid van mens en dier alsook het milieu intrinsiek met mekaar verbonden zijn en in constante wisselwerking met mekaar zijn.
Zoals uit haar naam blijkt, vormen wetenschap en gezondheid de kern van haar bestaan. Sciensano haalt haar troeven en specificiteit uit de combinatie van verschillende complementaire en verwante wetenschappelijke disciplines alsook uit haar benadering waarbij diverse onderzoek visies worden geïntegreerd. Haar doel blijft onveranderd: alle bedreigingen voor de gezondheid te voorkomen, te evalueren en in te perken.

IBE-BVI onderhoudt nauwe contacten met Sciensano dat als nationaal referentie laboratorium voor Food Contact Materialen optreedt. 

Ontdek meer over Sciensano.