Overzicht

Nieuws

VALIPAC viert 20-jarig bestaan

Op 25 oktober ll was IBE-BVI aanwezig op de viering van het 20-jarig bestaan van Valipac.
Valipac is het beheersorganisme voor bedrijfsmatige verpakkingen dat in 1997 werd opgericht op initiatief van het Belgische bedrijfsleven. Haar rol bestaat erin een collectief antwoord te geven op de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid van producenten van industriële verpakkingen.


Tijdens de viering werden de vernieuwde visie en uitdagingen voor de toekomst onthuld.
Hun belangrijkste ambitie bestaat erin de implementatie van de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) voor industriële verpakkingen verder te verbeteren, zonder de tarieven voor de verpakkingsverantwoordelijken te verhogen.

Daarnaast zijn ook het bevorderen van de selectieve inzameling, meer recycleren en het uitbreiden van hun marktdekking belangrijke doelen.

Parallel hiermee hebben ze 4 doelstellingen bepaald die nodig zijn om hun ambitie te verwezenlijken:
1. De betrouwbare gegevensbron over industrieel afval zijn
2. De overgang naar een kringloopeconomie stimuleren
3. De samenwerking ontwikkelen met andere UPV-organisaties
4. De persoonlijke ontwikkeling van hun team waarderen en stimuleren

Tijdens het event werden de 4 waarden waar Valipac voor staat in de verf gezet:

                      Betrouwbaarheid - Pragmatisme - Aandacht - Innovatie

Hiermee werd tevens ook de link gelegd naar de onthulling van hun nieuwe logo.

Perscontact Valipac: klik hier
Voor meer info: klik hier