Overzicht

Nieuws

Volgende ISO/CEN werkgroep: IBE-BVI neemt het ad interim convenorschap op

Op 05 april 2018 zal IBE-BVI in Berlijn opnieuw deelnemen aan de ISO/CEN Werkgroep die zich buigt over de normen met betrekking tot de transportverpakkingen voor gevaarlijke goederen (ISO/TC122/SC3/WG en CEN/TC261/SC5/WG16).

Op het programma staan onder andere:
- de review van de ISO 16106 (*) norm en
- een discussie m.b.t. de aanpassing van de ISO 16103 (**) norm in het kader van de nieuwe eisen van Europa op het vlak van kunststof recyclage en de ontwikkelingen in de industrie

Het IBE-BVI zal voor deze meeting het ad interim convenorship opnemen.

(*)  ISO 16106: Transport Packages for dangerous goods – Dangerous goods packagings, intermediate Bulk Containers (IBCs) and large packagings – Guidelines for the application of ISO 9001

(**) ISO 16103: Transport Packages for dangerous goods – Recycled Plastics Material