Overzicht

Praktisch wegwijs in de regelgevingen met betrekking tot verpakking voor voedingscontact

Krijg op een halve dag een overzicht van de gangbare wetgevingen die van kracht zijn mbt food contact materialen!


Spreker

Sara Geeroms IBE-BVI BVBA

Spreker

Marleen Calcoen IBE-BVI VZW

Spreker

Annelies Van Heyst Sciensano

Programma:
 

            ► Verordening EG/1935/2004

                         Algemene principes
                         Etikettering voeding (Verordening EU/1169/2011)
                         De verklaring van overeenkomst (declaration of compliance)
                         Traceerbaarheid
                         Verantwoordelijkheden binnen de keten

            ► Verordening EG/2023/2006: Good
                 Manufacturing Practices

            ► Kunststoffen: Verordening EU/10/2011

            ► Papier en karton

                         De Resoluties van de Raad van Europa
                         Voorlopige resultaten monitoring minerale oliën (MOHs) in België

15u00         Koffiepauze

15u15  Migratie

                    Wat is migratie en hoe wordt ze gemeten?

                    Migratietesten in de praktijk

                    Tijd, temperatuur en type product: het belang van deze parameters

                    Oefening: zelf de parameters (tijd, temperatuur, simulant) voor
                    een testaanvraag definiëren


16u30        Einde


Extra info:

Timing: de opleiding gaat telkens door van 12u30 tot en met 16u30.
Inbegrepen in de prijs: opleiding, syllabus, koffiepauze, sandwich lunch

Subsidies:

• voor KMO's via de KMO-portefeuille
• voor voedingsbedrijven (PC 118 en PC 220) via ALIMENTO