Overzicht

Subsidies

1. Kortingen voor IBE-BVI leden en leden van federaties

2. De KMO-portefeuille
3. Subsidies voor voedingsbedrijven (Alimento)

4. Subsidie voor bedrijven uit de scheikundige nijverheid (PlastIQ)

 


 

1.Kortingen voor IBE-BVI leden en leden van federaties
 

IBE-BVI leden: 25% korting (*).

Leden van de federaties COMEOS, ESSENSCIA, FETRA of FEVIA: 10% korting (*). 

(*) deze kortingen zijn niet cumuleerbaar

 

2. De KMO-Portefeuille     

                                                                                                             www.agentschapondernemen.be

De KMO-portefeuille is een subsidiemaatregel ten behoeve van Vlaamse KMO’s en vrije beroepen die voldoen aan onderstaande voorwaarden:

De subsidie is ten behoeve van kleine en middelgrote ondernemingen zoals gedefinieerd door de Europese KMO-definitie;
De subsidie is ten behoeve van de vestigingen (en bijhorende werkenden) gelegen in het Vlaams Gewest;
De subsidie is ten behoeve van ondernemingen uit de privé-sector (participatie van een administratieve overheid moet minder dan 25% zijn);
De subsidie is ten behoeve van ondernemingen met een aanvaardbare hoofdactiviteit.

Vzw’s komen niet in aanmerking en kunnen geen gebruik maken van de kmo-portefeuille.

KMO-Portefeuille - Pijler Opleidingen

Het BVI is een erkend dienstverlener binnen de KMO-portefeuille (erkenningsnr. DV.O105901).

De Vlaamse Overheid steunt uw kennisvergaring via opleidingen met 30% (middelgrote onderneming) tot 40% (kleine onderneming)!

Voor de pijler OPLEIDING bedraagt de steun door de Vlaamse Overheid 30 tot 40%, met een maximum steun van 10 tot 15.000 euro per kalenderjaar.

De BTW, het cursusmateriaal en de cateringkosten kunnen niet betaald worden met de KMO-portefeuille. Deze niet-subsidiabele kosten dienen rechtstreeks aan het BVI betaald te worden en mag u niet in rekening te brengen bij de aanvraag van uw subsidie.

De niet subsidiabele kosten bedragen: de BTW: 21% / het cursusmateriaal en cateringkosten: bij opleidingen van een halve dag: 8% van de totaalprijs en bij opleidingen van 1 of meerdere dagen: 15% van de totaalprijs.

De subsidiabele kostprijs voor opleidingen is beperkt tot € 90 (excl. btw) per uur. Concreet betekent dit dat de subsidie per gepresteerd uur beperkt wordt tot € 45.

Gelieve ons te contacteren alvorens u een KMO-portefeuille aanvraagt, wij informeren u graag over de juiste bedragen: m.calcoen@ibebvi.be
 

 

3. Alimento subsidie voor voedingsbedrijven  

                              

Voedingsbedrijven (PC 118 en PC 220) die deelnemen aan opleidingen van het BVI kunnen vanaf januari 2011 nu ook aanspraak maken op een tussenkomst vanwege Alimento (Overkoepelend orgaan van IPV, Initiatieven voor Professionele Vorming van voedingsbedrijven). Zowel de open opleidingen als in company trainingen komen in aanmerking.

Toegekende subsidie door Alimento:
€ 70,00 per deelnemer per halve lesdag
€ 140,00 per deelnemer per lesdag

Met een maximum van € 210,00 per halve lesdag per bedrijf en € 420,00 per lesdag per bedrijf

Deze subsidie wordt u als voedingsbedrijf automatisch toegekend.

Meer inlichtingen hierover kan u bekomen bij Marleen Calcoen (IBE-BVI) of Herbert Matthys en Ivo Francken (Alimento).

 

4. Subsidie voor bedrijven uit de scheikundige nijverheid

                                                                      

               Dankzij een samenwerking tussen het Belgisch Verpakkingsinstituut en PlastIQ, de sectororganisatie voor de
               kunststofverwerkende bedrijven, kunnen werknemers van PC 116 en PC 207 bepaalde BVI-opleidingen VOLLEDIG
               GRATIS of aan sterk verminderde prijzen volgen.
               IBE-BVI opleidingen die momenteel voor deze subsidie in aanmerking komen zijn:

               Wegwijs in verpakkingen uit kunststof - januari 2019

               Bioplastics in de voedingsindustrie - 20 juni 2019

               Wegwijs in verpakkingen uit kunststof - 28-29-30 januari 2020

               De inschrijving zelf dient rechtstreeks via PlastiQ te gebeuren (zie: www.plastiq.be).

               Om na te gaan of uw bedrijf in aanmerking komt, kan u steeds contact nemen:
               PlastIQ, Els Dekleermaeker, Adviseur arbeidsmarkt en opleidingen
               M +32 497 55 00 87 - els.dekleermaeker@plastIQ.be