Overzicht

Erkenningen

Het BVI is een geaccrediteerd labo volgens ISO 17025 

Onder deze accreditatie vallen volgende testen:

  • testen op FIBC's (*)
  • testen op materialen (*)
  • testen op materialen voor voedingscontact (*)
  • testen op kindveilige verpakkingen (*)
  • testen op verpakkingen voor gevarengoed conform de UN-reglementering (*)

Dossier: IBE-BVI implementeert de nieuwe ISO 17025

BELAC-certificaat

(*) voor de juiste omschrijving van de verschillende testen onder accreditatie: zie BELAC-lijst

Het BVI is een ISTA-erkend laboratorium     

Onder deze erkenning vallen allerhande transportsimulatie testen.

ISTA Certificaat

Het BVI is erkend dienstverlener binnen de KMO-portefeuille

  • Voor de pijler Opleidingen - erkenningsnummer: DV.O10590
       KMO-portefeuille Certificaat - Opleidingen
       Meer info
  • Voor de pijler Technologische Verkenning - erkenningsnummer DV.T105998
      KMO-portefeuille Certificaat - Advies
      Meer info