Overzicht

FAQ

Allerlei

 • De functies van verpakkingen

  In het debat rond verpakkingen worden de essentiële functies van een verpakking vaak over het hoofd gezien, daarom is het nuttig ze even aan te halen :

  1. Bewaring
  De verpakking laat toe de producten zo lang te bewaren als nodig met behoud van kwaliteit.

  2. Hygiëne
  Een goede verpakking is de beste waarborg voor goede hygiëne.

  3. Diversificatie
  De diversificatie van verpakkingen laat toe het product aan te passen aan de voorkeur, de gewoontes en gebruikspatronen van de verbruiker.

  4. Portionering
  De verpakking laat toe de hoeveelheid product aan te passen aan de behoefte van de consument.

  5. Vervoer
  Een goede verpakking zorgt ervoor dat het product van de plaats van productie naar de plaats van verwerking of consumptie vervoerd kan worden zonder beschadiging en/of kwaliteitsvermindering.

  6. Stapeling
  Verpakkingen moeten het efficiënt stapelen van producten zonder beschadiging mogelijk maken op de plaats van produktie, tijdens het vervoer, in opslagruimtes en op de plaats van verwerking of verkoop.

  7. Informatie
  De verpakking is de beste plaats voor de identificatie van het product (merk), de gebruiksaanwijzing, alle wettelijke indicaties (prijs, gewicht, enz.), beheersinstrumenten (streepjescode, enz.) en alle andere wenselijke milieuinformatie (materiaal-identificatie, recycleerbaarheid, enz.).

  8. Merkdrager en publiciteit
  De verpakking draagt het merk hetgeen toelaat de producten makkelijker te herkennen. Tevens laat de verpakking toe te communiceren met de verbruiker ter ondersteuning van de publiciteit.

  9. Andere
  Bijkomende eisen die aan sommige verpakking kunnen worden gesteld :
  - anti-diefstalsysteem
  - veiligheid
  - gebruiksvriendelijkheid
  - machinability/processability

  (Bron: Durf uw verpakkingen in vraag stellen, uitgegeven door PRO vzw)