Overzicht

Links

Rubrieken:

  • Verpakkingen België
  • Verpakkingen internationaal
  • Wetgeving en normen
  • Media en zoekmachines
  • Milieu en Verpakking
  • Beurzen

 

Verpakkingen België

AGORIA - Federatie van de technologische industrie - www.agoria.be
COBELPA - Vereniging van de Belgische fabrikanten van papierdeeg, papier en karton - www.cobelpa.be
DETIC / Sector Aerosolen - www.detic.be
FEBELGRA - Federatie van de Belgische Grafische Industrie - www.febelgra.be
FEDUSTRIA - Belgische federatie van de textiel, hout- en meubelindustrie - www.fedustria.be
FEDERPLAST - Vereniging van kunststofverwerkers - www.essenscia.be
FETRA - Federatie van de papier- en kartonverwerkende bedrijven - www.fetra.be
VGI - Verbond van de Glasindustrie - www.vgi-fiv.be
GSV - Staalindustrie Verbond - www.steelbel.be
PackagingPeople - Vereniging van professionals in verpakking - www.packagingpeople.be
Pack4Food - Vlaams Innovatienetwerk inzake innoveren via de verpakking van levensmiddelen - www.pack4food.be

 

Verpakking internationaal

AFERA - The European Association for the Self Adhesive Tape Industry - www.afera.com
AGRA - Information specialist on agriculture and food policy, markets and trade - www.agra-net.com
APEAL - Beroepsvereniging van de Europese staalproducenten voor lichte verpakking - www.apeal.org
CSEMP - Syndikale kamer van verpakkingen in kunststof (Frankrijk) - www.packplast.org
EAFA - European Aluminium Foil Association - www.alufoil.org
ECTA - European Chemical Transport Association - www.ecta.be
EDANA - European Disposables And Nonwovers Association - www.edana.org
EFPA - European Food Service and Packaging Association - www.efpa.com
EPIC - The European Packaging Institutes Consortium - www.epic-packaging.org
EuPC - European Plastics Converters - www.eupc.org
EUROPLEX - Flexible Packaging Europe - www.flexpack-europe.org/en
EUWID - Europese informatiedienst voor de sector van papier en karton - www.euwid.de
FEFCO - European Federation of Corrugated Board Manufacturers - www.fefco.org
FEVE - European Container Glass Federation - www.feve.org
FEDES - European Flexible Packaging Federation - www.fedes.com
IAPRI - International Association of Packaging Research Institutes - www.iapriweb.org
PLASTICS EUROPE - Association of Plastics Manufacturers - www.plasticseurope.org
PPMA Machinery Finder - Britse vereniging voor verpakkingsmachine - www.Machinery-Finder.net
PROCARTON - European Association of Carton - www.procarton.com
SEI - Syndicat de l'Emballage Industriel et de la logistique associée (Frankrijk) - www.sei-france.org
WPO - World Packaging Organisation - www.worldpackaging.org

 

WetGEVING en normEN

AFNOR - Association française de normalisation - www.afnor.fr
ASTM - American Society For Testing and Materials - www.astm.org
CEN - European Committee for standardization - www.cenorm.be
DIN - Deutsches Institüt für Normung - www.din.de
EURO–LEX - Toegang tot het Europese recht - www.eur-lex.europa.eu
GS1 BELGIUM & LUXEMBURG - GS1 standaarden voor automatische identificatie (barcode) - www.gs1belu.org
ISO - International Standard Organisation - www.iso.org
Belgisch Staatsblad - www.staatsblad.be
NBN - Belgisch Bureau voor Normalisatie - www.nbn.be
New Approach - New Approach Standardisation European Market - www.newapproach.org
Packaging Law - Eerste online bron voor de wereldwijde verpakkingsindustrie - www.packaginglaw.com
ADR - Verpakking en transport van gevarengoed - www.mobilit.belgium.be

 

MILIEU EN VERPAKKING

BBL - Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen - www.bondbeterleefmilieu.be
EEB - Europees Milieubureau - www.eeb.org
BIM - Brussels Instituut voor Milieubeheer - www.ibgebim.be
CELINE - IRCEL - Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu - www.irceline.be
COBEREC - Confederatie van de Belgische Recuperatie - www.coberec.be
ECOTIPS - Informatie en tips voor een duurzame toekomst - www.milieumagazine.be
EMIS - Algemene milieuinformatie Vlaanderen - www.emis.vito.be
ENVIRODESK - Site voor milieu specialisten en geïnteresseerden - emis.vito.be/nl/artikel/envirodesk
EUROPEN. - The European Organisation for Packaging and the Environment - www.europen.be
EU - Milieu, afval en verpakking - ec.europa.eu/environment/waste
FOST Plus - Organisatie voor huishoudelijk verpakkingsafval - www.fostplus.be
GREENER PACKAGING AWARD - www.greenerpackaging.be
IVCIE - Interregionale Verpakkingscommissie - www.ivcie.be
Federale Overheidsdienst - Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Milieu - www.health.belgium.be
OWD - Waals Bureau voor Afval - environnement.wallonie.be
OVAM - Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaams Gewest - www.ovam.be
PACK4ECODESIGN - Eenvoudige LCA om impact van uw verpakking te berekenen - www.pack4ecodesign.org
PACK4RECYCLING - Test de recycleerbaarheid van uw verpakking - www.pack4recycling.be
PETCORE - PET Container Recycling Europe (recyclage van PET flessen) - www.petcore-europe.org
PREVENT PACK - Stimuleert verpakkingspreventie - www.preventpack.be
PRO EUROPE - Packaging Recovery Organisation Europe - www.pro-e.org
VAL-I-PAC - Organisatie voor industrieel verpakkingsafval - www.valipac.be

 

ONDERZOEK

IAPRI - International Association of Packaging Reseach Institutes - www.iapriweb.org
VIB - Vlaams Interuniversitair Instituut voor Biotechnologie - www.vib.be
VITO - Vlaams instituut voor technische ontwikkeling - www.vito.be
Sciensano - Belgische Gezondheidsinstituut - www.sciensano.be

 

Media & zoekmachines

Emballages magazine (France) - www.emballagesmagazine.com
Emballage Digest ( France) - www.emballagedigest.fr
Packaging2000 - www.packaging2000.be
Packaging today, international (UK) - www.packagingtoday.co.uk
IPPO - International Packaging Press Organisation - www.ippopress.com
 

Beurzen

Empack - www.empack.be
All4Pack - www.all4pack.com
Interpack - www.interpack.com
Fachpack - www.fachpack.de
RosUpack - www.rosupack.com
IpackIma- www.ipackima.com