Overzicht

Over IBE-BVI

Het Belgisch Verpakkingsinstituut (IBE-BVI)   

BVI werd opgericht in 1954 op vraag van de industrie en de overheid.
BVI promoot het rationele gebruik van verpakkingen op wetgevend, informatief, educatief en technisch vlak.
Hiervoor beschikt IBE-BVI over

  • een Infocenter
  • een opleidingscenter
  • een testcenter

Het labo met officiële accreditatie (ISO 17025 ) voert proeven uit volgens genormeerde methoden en procedures en dit zowel op materialen als op verpakkingen die gebruikt worden in diverse sectoren.
In elke afdeling – gevaarlijke goederen, IBC’s, kindveilige verpakkingen, food contact, permeabiliteit, materiaalanalyses en transport- & klimaatsimulaties - staan specialisten ter beschikking.

Testing & Consultancy Packaging International (T&C PI) 

T&C PI is een dochteronderneming van de IBE-BVI Group.

 

Maak kennis met het IBE-BVI/T&C PI Team

Klik hier