Overzicht

Certificatie verpakking gevaarlijke goederen

1. Erkenning België

2. Erkenning Nederland
 

3. UN Certificatie: procedure
 

4. Geldigheid UN Certificaten

5. Testen voor het behalen van een UN-Certificaat

 

 

1. Erkenning België

Om de veiligheid van het nationaal en internationaal transport van gevarengoed te verzekeren, moeten  de verpakkingen op hun mechanische weerstand beoordeeld worden met behulp van vastgelegde testschema’s. De erkenning door de bevoegde Belgische overheid afgeleverd aan het Belgisch Verpakkingsinstituut (IBE-BVI) omvat het uitvoeren van het volledige gamma van testen op:

 • Verpakkingen
 • Intermediate Bulk Containers
 • Grote verpakkingen (Large packaging)
 • Speciale verpakkingen: voor infectueuse en diagnostische stoffen (Klasse 6.2, UN 3373).

Dit telkens in overeenstemming met de UN aanbevelingen (UN recommendations). Op basis van de bekomen resultaten kan al of niet een goedkeuring worden uitgeschreven voor de verschillende transportmodi (ADR, RID, ADNR, IMDG, ICAO).

Het Belgisch Verpakkingsinstituut is eveneens erkend door de Belgische overheid als officieel keuringsinstituut voor het uitvoeren van de wettelijk verplichte productiecontroles van UN gekeurde verpakkingen en de 2,5-jaarlijke inspectie van IBC's.

2. Erkenning Nederland

Testing & Consultancy Packaging International (T&C PI), vestiging van het Belgisch Verpakkingsinstituut BVBA te Breda is erkend door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILenT).

De erkenning door de bevoegde Nederlandse overheid afgeleverd aan T&C PI omvat het uitvoeren van het volledige gamma van testen op:

Verpakkingen
Intermediate Bulk Containers
Grote verpakkingen (Large packaging)
Speciale verpakkingen: voor infectueuse en diagnostische stoffen (Klasse 6.2, UN 3373).
Dit telkens In overeenstemming met de UN aanbevelingen (UN recommendations). Op basis van de bekomen resultaten kan al of niet een goedkeuring worden uitgeschreven voor de verschillende transportmodi (ADR, RID, ADNR, IMDG, ICAO).

T&C PI is eveneens erkend door de Nederlandse overheid als officieel keuringsinstituut voor het uitvoeren van de wettelijk verplichte productiecontroles van UN gekeurde verpakkingen en de 2,5-jaarlijke inspectie van IBC's.

Voor de ondernemingen met Nederlandse UN-keur zijn volgende richtlijnen van kracht:

Richtlijn (van toepassing vanaf 01/11/2017)

Richtlijn voor de toepassing van het kwaliteitsborgingsprogramma

Bijlage 1: Minimum vereisten voor de productie van verpakkingen

Bijlage 2: Minimum vereisten voor de bewerking van verpakkingen

Guideline 02 (Inspectie-eenheden Nederland): blijft van kracht

 

 

3. UN Certificatie: procedure

Het behalen van een UN certificatie bestaat uit volgende stappen:

STAP 1: UN-typekeuring
De uitvoering van de UN-typekeuring vindt plaats door het geaccrediteerd lab ISO 17025 van het BVI.
De uitvoering van de UN-typekeuring gebeurd volgens de vereisten van de verschillende internationale regelgevingen (ADR-RID, IMDG, ICAO) en volgt verder de nadere testbeschrijvingen volgens de norm ISO 16495.
Voor de uitvoering van de UN-typekeuring en het opmaken van het keuringsrapport is het volgende nodig:

 • Voldoende aantal monsters;
 • Noodzakelijke gegevens voor de uitvoering van de UN-typekeur;
 • Specificaties van het verpakkingstype en gebruikte materialen, inclusief alle
    onderdelen.
 • Technische tekeningen

Hierbij kan gebruik gemaakt worden van een specifiek aanvraagformulier dat wel alle informatie van het formulier dient te bevatten.

STAP 2: Uitgifte UN-kenmerk
Op basis van het rapport van de UN-typekeuring wordt door de bevoegde overheid een UN-kenmerk toegekend.
De uitgifte van het UN-kenmerk vindt plaats in een apart document: “CERTIFICATE OF APPROVAL”
De uitgifte van het UN-kenmerk is alleen mogelijk indien de kwaliteitsborging bij de productie van de verpakking geregeld is. (zie kwaliteitsborging).
Samengevat, de vrijgave van het UN kenmerk kan enkel dan gebeuren nadat volgende documenten ingevuld, gedateerd en ondertekend bij BVI zijn toegekomen:

 • Aanvraagformulier
 • Voor akkoord ondertekende offerte
 • Voor akkoord ondertekende voorwaarden van “ productiecontrole/nacontrole “
    volgens formulier F19

 

4. Geldigheid UN-Certificaten

UN-certificaten afgeleverd door de Belgische bevoegde autoriteiten en/of IBE-BVI, op basis van test rapporten van IBE-BVI, blijven onbeperkt geldig zolang de geproduceerde items nog steeds conform zijn met het prototype. De Verklaring van de Overheid hieromtrent vindt u hier. Dit betekent zelfde producent, materiaal, gewicht, ontwerp, .... Het impliceert automatisch een follow-up van de productie / assemblage op basis van een kwaliteitsborgingsprogramma (zie TDG 38) dat voldoet aan de verzoeken van de Belgische bevoegde autoriteiten en dat onder toezicht staat van IBE- BVI.

 

5. Testen voor het behalen van een UN-certificaat

 • UN licht metalen verpakkingen

  Materiaalcode volgens de ADR-RID regelgeving:
       Cijfercode:  0 licht metalen verpakking
        Lettercode: materiaal
            A.  staal (0A1, 0A2)

  Uit te voeren testen:

  1. Valtesten
  2. Luchtdichtheid (vloeistof)
  3. Hydraulische druk (vloeistof)
  4. Stapeltest 24 uur

 • UN vaten en jerrycans niet uit kunststof

  Materiaalcode volgens de UN-regelgeving:

     Cijfercode - type verpakking:
           1. Vat
           3. Jerrycan
     Lettercode - materiaal:
            A.  Staal (1A1, 3A1, 1A2, 3A2)
            B.  Aluminium (1B1, 3B1, 1B2, 3B2)
            D.  Gelamineerd hout (1D)
            G. Karton (1G)
            N.  Metaal (behalve staal of aluminium (1N1, 1N2)

  Uit te voeren testen:

  • valtesten;
  • luchtdichtheid (voor vloeistoffen);
  • hydraulische druk (voor vloeistoffen);
  • 24u stapeltest;
  • compressie

 • UN vaten en jerrycans uit kunststof

  Materiaalcode volgens de UN-regelgeving:
     
  Cijfercode: soort verpakking
           1. Vat
           3. Jerrycan
     Lettercode: materiaal
            H. Kunststof (1H1, 3H1, 1HA2, 3H2)

  Uit te voeren testen:

  • Valtesten -18°C
  • Luchtdichtheid (vloeistof) 
  • Hydraulische druk (vloeistof)
  • Stapeltest 40°C 28dagen (vloeistof)
  • Stapeltest 24 uur
  • Compressie

 • UN kisten / dozen

  Materiaalcode volgens de UN-regelgeving:
     Cijfercode: soort verpakking
            4. Kist
     Lettercode: materiaal
            A. Staal (4A)
            B. Aluminium (4B)
            C. Massief hout (4C1 –  4C2)
            D. Gelamineerd hout (4D)
            F.  Spaanplaat (4F)
            G. Karton (4G)
            H. Kunststof (4H1 - 4H2)Uit te voeren testen
            N. Metaal, ander dan staal of aluminium (4N)

  Uit te voeren testen:

  • Valtesten (-18°C indien kunststof buiten en/of binnen)
  • Stapeltest 24 uur omgeving
  •  Compressie

 • UN zakken

  Materiaalcode volgens de UN-regelgeving:
      Cijfercode: soort verpakking
            5. Zak
     Lettercode: materiaal
            H. Geweven kunststof (5H1 – 5H2 – 5H3)
            H. Kunststoffolie (5H4)
            L. Textiel  (5L1 – 5L2 – 5L3)
            M. Papier (5M1 – 5M2)

  Uit te voeren testen:

  • Valtesten

 • UN composiet verpakkingen

  Materiaalcode volgens de UN-regelgeving:
       Cijfercode:type verpakking
             6. Composiet verpakking
       Lettercode: materiaal
            H: recipiënt uit kunststof
                 (6HA1-6HA2-6HB1-6HB2-6HC-6HD1-6HD2-6HG1-6HG2-6HH1-6HH2)
            P: recipiënt uit glas, porselein of aardewerk.
                 (6PA1-6PA2-6PB1-6PB2-6PC-6PD1-6PD2-6PG1-6PG2-6PH1-6PH2)

  Uit te voeren testen:

  • Valtesten -18°C
  • Luchtdichtheid (vloeistof)
  • Hydraulische druk (vloeistof)
  • Stapeltest 24 uur omgeving of Stapeltest 40°C 28dagen (vloeistof)
  • Compressie
    

 • UN verpakkingen voor infectueuze stoffen van klasse 6.2

  Uit te voeren testen:

  • Valtesten
  • Perforatie testen
  • Besproeiings test
  • Stapel test
  • Conditionering bij lage temperatuur
    

 • UN grote recipiënten voor losgestort vervoer (IBC's)

  Materiaalcode volgens de UN-regelgeving:

     Cijfercode - type verpakking
            11: stijve IBC voor vaste stoffen, met vulling of lediging door zwaartekracht
            21: stijve IBC voor vaste stoffen, met vulling of lediging onder druk van meer dan 10kPa (0,1bar)
            31: stijve IBC voor kvloeistoffen
     Lettercode: materiaal
            A.  Staal (11A, 21A, 31A)
            B.  Aluminium (11B, 21B, 31B)
            C: Massief hout (11C)
            D. Gelamineerd hout (11D-
            F. Spaanplaat (11F)
            G: Karton (11G)
            H: Stijve kunststof (11H1, 11H2, 21H1, 21H2,31H1, 31H2)
            HZ: Composiet met binnen recipiënt uit kunststof (11HZ1, 11HZ2, 21HZ1, 21HZ2, 31HZ1, 31HZ2)
            N.  Ander metaal (11N, 21N, 31N)

  Uit te voeren testen:

  • vibratieproef
  • hefproef langs onder
  • hefproef langs boven
  • stapelproef
  • dichtheidsbeproeving
  • hydraulische drukproef
  • valproef

 • UN grote verpakkingen (Large Packaging)

  Materiaalcode volgens de UN-regelgeving:

     Cijfercode - type verpakking:
            50: voor stijve grote verpakkingen
            21: voor soepele grote verpakkingen
     Lettercode: materiaal
            A. Staal (50A)
            B. Aluminium (50B)
            C. Massief hout (50C)
            D. Gelamineerd hout (50D)
            F. Spaanplaat (50F)
            G: Karton (50G)
            H: Stijve kunststof (50H)
            H: soepele kunststof (51H)
            M: papier (51M)
            N.  Ander metaal (11N, 21N, 31N)

  Uit te voeren testen

  • hefproef langs onder
  • hefproef langs boven
  • stapelproef
  • valproef