Overzicht

Flexibele intermediaire bulk containers

Het Belgisch Verpakkingsinstituut (IBE-BVI) beschikt over gloednieuwe test-en onderzoekfaciliteiten voor Flexibele Intermediate Bulk Containers (FIBC's).
Het IBE-BVI is sinds 1986 actief op dit terrein. Door de groeiende vraag heeft het IBE-BVI een volledig nieuw geautomatiseerd toestel laten bouwen dat beantwoordt aan de bestaande normen en voorschriften.
Men kan het testen van FIBC's opsplitsen in twee categoriën namelijk:

 • het gebruik voor niet-gevaarlijke goederen
 • het gebruik voor gevaarlijke goederen
 • FIBC's voor transport gevaarlijke goederen

  De UN-reglementering vereist 6 testen:

  1. Top lift test
  2. Drop test
  3. Righting test
  4. Topple test
  5. Stacking test
  6. Tear test

  De soepele IBC’s zijn uitsluitend bestemd voor het vervoer van vaste stoffen.
  Familie certificatie is mogelijk. In dat geval is het UN-certificaat geldig voor al de FIBC's liggend tussen het kleinste model en het grootste model.

 • ISO 21898 Flexible intermediate bulk containers (FIBCs) voor niet gevaarlijke goederen

  Safe working load (SWL) : Het maximale gewichtdat een FIBC mag bevatten gedurende zijn gebruik volgens de opgave van de fabrikant.

  Safety factor (SF): Veiligheidsfactor

  Single trip FIBC’s (safety factor SF=5:1)

  • Een single trip is een FIBC die ontworpen is met de bedoeling één keer te worden gevuld en geledigd. Een FIBC uit deze categorie mag niet opnieuw gebruikt worden.
  • Benodigde testen:
  • Cyclische hefproef: 30 cycli of 2 x SWL + finale hefproef van 5 x SWL
  • Compressie test: 6 uur van 4 x SWL

  Standard duty reusable FIBC’s (safety factor SF = 6:1)

  • Hier gaat het over een FIBC voor gebruik onder normale omstandigheden, waar toegestaan door de nationale overheid en/of lokale voorschriften. Het betreft een FIBC die ontworpen is met de bedoeling een beperkt aantal malen gevuld en geledigd te kunnen worden. Als een FIBC van deze categorie beschadigd is, kan deze niet meer gebruikt worden d.w.z. dan is hij onherstelbaar.
  • Benodigde testen:
  • Cyclische hefproef: 70 cycli of 4 x SWL + finale hefproef van 6 x SWL
  • Compressie test: 6 uur van 4 x SWL

  Heavy duty reusable FIBC’s (safety factor SF = 8:1)

  • Een heavy-duty reusable is een FIBC die ontworpen werd met de bedoeling een groot aantal malen gevuld en geledigd te kunnen worden. Een onder deze categorie vallende FIBC kan zowel bij de fabrikant als in het veld (bij de gebruiker) hersteld worden.
  • Benodigde testen
  • Cyclische hefproef: 70 cycli of 6 x SWL + finale hefproef van 8x SWL
  • Compressie test: 6 uur van 4 x SWL

 • Type B FIBC test

  Type B FIBC zijn ontworpen om het ontstaan ​​van vonken en het verspreiden van pluimontladingen te voorkomen.
  Ze mogen gebruikt worden in niet-ontvlambare atmosfeer en stof zones 21-22 .
  De doorslagspanning dient gelijk aan of minder dan 6 kV (alle gecoate en niet gecoate zakken).
  Het BVI heeft de apparatuur om deze testen uit te voeren.

 • Type C FIBC test

  Type C FIBC's zijn gemaakt van geleidende stof of film of zijn verweven met geleidende draden ontworpen om het voorkomen van brandgevaarlijke vonken, borstelontladingen en glij-ontladingen.

  Type C FIBC's zijn ontworpen om te worden geaard bij het vullen en ledigen. De weerstand tegen aardbaar punt is 1.107 Ohm..

  Het BVI kan deze metingen uitvoeren en u het benodigde certificaat en rapport bezorgen

 • UV test

  UV testen op laboratorium schaal - zoals in ASTM G53 – laten toe kwalitatieve controles op korte termijn uit te voeren op materiaal in plaats van het 5 à 10 jaar bloot te moeten stellen aan zonlicht.

  Het toestel moet in overeenstemming zijn met ASTM G53/96 en gebruik maken van fluorescentie UV-B lampen. De beproevingsmonsters worden alternerend blootgesteld aan UV licht en condensatie dit in een repeterende cyclus van 200 uur. De testcyclus bevat een cyclus van 8 uur UV straling bij een temperatuur van 60°C afgewisseld met een cyclus van 4 uur condensatie bij 50°C.

  Na blootstelling van 200 uur wordt de breuksterkte en verlenging bepaald volgens ISO 13934-1. Deze waarden worden vergeleken met het beproevingsmonster gestokeerd in donkere en koele condities. Alle lastdragende materialen van een FIBC moeten – na het testen – minimaal 50% van hun oorspronkelijke breuksterkte en verlenging behouden.