Overzicht

Gaspermeabiliteit

Gasdoorlaatbaarheid is een belangrijke eigenschap van een materiaal. Hierbij denken we in eerste instantie aan zuurstofdoorlaatbaarheid (OTR – Oxygen Transmission Rate) en waterdampdoorlaatbaarheid (WVTR – Water Vapor Transmission Rate). Maar ook de doorlaatbaarheid van andere gassen (N2, CO2,…) heeft een invloed op de totale houdbaarheid van levensmiddelen en op de kwaliteit van de verpakte producten.

Het testen van deze verpakkingsmaterialen is noodzakelijk om kennis van deze eigenschappen te bekomen. BVI heeft meerdere instrumenten ter beschikking om de doorlaatbaarheid van materialen, folies en verpakkingen (containters, deksels, ...) te bepalen. Zo kan men de optimale materiaalkeuze maken voor een verpakking.

Afhankelijk van welke doorlaatbaarheid men meet, worden verschillende meetprincipes gehanteerd.

 • Waterdampdoorlaatbaarheid

  De waterdampdoorlaatbaarheid (WVTR) wordt bepaald via de gravimetrische methode.

  De WVTR van vlakke stalen (folies) kan bepaald worden overeenkomstig volgende normen:

          - ASTM E96
          - DIN 53122
          - ISO 2528

  Het gravimetrisch meetprincipe kan tevens toegepast worden in een klimaatkamer waarbij volledige verpakkingen, zoals containers, kunnen getest worden.
  De  waterdampdoorlaatbaarheid wordt in dit geval bepaald volgens één van de volgende normen:

          - ASTM D4279
          - ASTM D895
          - BS 1679
          - volgens klantspecifieke eisen (temperatuur/vocht/tijd)

  Meer info over de gravimetrisch meetmethode en de gebruikte toestellen

 • Gasdoorlaatbaarheid

  Om de doorlaatbaarheid van gassen te meten bestaat er nog een andere techniek: de vacuümmeetmethode of manometrische methode.

  Het bepalen van de gasdoorlaatbaarheid (O2 - N2 - CO2) van vlakke stalen volgens de manometrische methode kan uitgevoerd worden volgens de normen:

     - ISO 15105-1
     - ISO 2256
     - ASTM D 1434
     - DIN 53380-1
     - GB/T 1038

  Meer info over de manometrische meetmethode en de gebruikte toestellen

 • Zuurstofdoorlaatbaarheid

  De zuurstofdoorlaatbaarheid (OTR) kan door middel van een coulometrische sensor bij een bepaalde testtemperatuur bepaald worden.

  Volgende normen kunnen gevolgd worden voor het testen van vlakke materialen:

     - ASTM D 3985
     - ASTM F 1927
     - DIN 53380-3
     - JIS K-7126.

  Voor verpakkingen zelf kan er getest worden volgens:

     - ASTM F 1307
     - ISO 15105-2.

  Meer info over het coulometrisch meetprincipe en de gebruikte toestellen