Overzicht

Kinderveilige verpakkingen

 • ISO 8317: Vereisten en testprocedures voor hersluitbare verpakking

  De testen worden door supervisoren, die in het BVI werden opgeleid, uitgevoerd met verpakkingen gevuld met water, zand of placebo's.

  Per testlocatie nemen een 10-tal kinderen van 42 en 51 maanden deel aan de test, in groepjes van twee kinderen, en dit gedurende 10 minuten.
  De bedoeling is dat de kinderen deze nieuwe verpakking niet kunnen open maken.
  Nadien worden er tevens testen uitgevoerd met senioren van de leeftijdsgroep tussen 50 en 70 jaar. 90% van deze deelnemers moeten er wel in slagen deze verpakking te openen.

  Vergelijkende mechanische testen, uitgevoerd volgens de ISO 13127, laten het labo toe bij kleine wijzigingen van een origineel geteste verpakking (met kinderen en volwassenen = panel test) deze verpakkingen eerst mechanisch te vergelijken om na te gaan of deze toch nog als equivalent kunnen beschouwd worden.
  Met deze testprocedure kunnen de paneltesten verminderd worden, wat ook de kostprijs kan verlagen, dit met als enige doelstelling, meer kinderveilige verpakkingen op de markt te brengen.

  Hoe aanleveren:

  Eer we van start gaan, bekomen wij naar aanleiding van onze prijsofferte het bevestigingsformulier met het referentienummer  ondertekend terug.
  Alle gevraagde documentatie, teststalen en mail-verkeer dragen tevens hetzelfde referentie-nummer.
  De hoeveelheid stalen, alsook de nodige gevraagde informatie om de testen uit te voeren en nadienhet rapport op te stellen, staan vermeld in de door het BVI opgestelde prijsofferte.

  Wat krijgt u:

  Na het verloop van de testen, wat maximaal 6 tot 8 weken duurt, dit buiten de school vakanties, wordt er een uitgebreid testrapport opgemaakt en bij positieve testresultaten tevens het bijhorend testcertificaat.

  Hebt u vragen betreffende een keuring van een kindveilige verpakking, dan kunt u terecht bij het BVI, enig erkend laboratorium in België om deze testen uit te voeren.

 • EN 862: Vereisten en testprocedures voor niet hersluitbare verpakkingen voor niet farmaceutische producten

  Deze norm is van toepassing op individuele niet-hersluitbare verpakkingen voor eenmalig gebruik en dit voor niet-farmaceutische producten.

  Indien deze verpakkingen ter beschikking staan van het grote publiek en er geen gereedschap verkocht wordt met de verpakking op het verkooppunt, worden de volgende testen uitgevoerd:
  10-tal kinderen per testlocatie, op minimum drie locaties, ouderdom tussen 42 en 51 maanden en dit gedurend een eenmalige periode van 5 minuten.
  Deze test gaat niet gepaard met een daaropvolgende demo over een mogelijke opening van de verpakking.
  Het is de bedoeling dat de kinderen deze verpakking niet open maken.

  De testen met de volwassenen zijn optioneel.
  Bij twijfel, mogen deze wel uitgevoerd worden.

  Hoe aanleveren:

  Eer we van start gaan, bekomen wij het bevestigingsformulier met het referentie nummer en ondertekend terug naar aanleiding van onze prijsofferte.
  Alle gevraagde documentatie, teststalen en mail-verkeer dragen tevens hetzelfde referentienummer.
  De hoeveelheid stalen, alsook de nodige gevraagde informatie om de testen uit te voeren en naderhand het rapport op te stellen, staan vermeld in de door het BVI opgestelde prijsofferte.

  Wat krijgt u:

  Na het verloop van de testen, wat maximaal 6 tot 8 weken duurt,  dit buiten de school vakanties, wordt er een uitgebreid testrapport opgemaakt en bij positieve test resultaten tevens het bijhorend testcertificaat.

  Hebt u vragen betreffende een keuring van een kindveilige verpakking, dan kunt u terecht bij het BVI, enig erkend laboratorium in België om deze testen uit te voeren.

 • ISO 14375: Vereisten en testprocedures voor niet hersluitbare verpakkingen voor farmaceutische producten

  Verpakkingen voor kleine hoeveelheden farmaceutische producten, die individueel verpakt worden. Het gaat hier ook om niet-hersluitbare verpakkingen.

  De testen worden uitgevoerd op minimum drie locaties met een 10-tal kinderen van 42 tot 51 maanden per testlocatie, en dit gedurende 10 minuten.
  Bij blisterverpakkingen mogen de kinderen maximaal 8 eenheden vrijmaken uit hun verpakking.
  Naderhand worden er tevens testen uitgevoerd met senioren van 50 tot 70 jaar.

  Hoe aanleveren:

  Eer we van start gaan, bekomen wij naar aanleiding van onze prijsofferte het bevestigingsformulier met het referentienummer  ondertekend terug.
  Alle gevraagde documentatie, teststalen en mail-verkeer dragen tevens hetzelfde referentie-nummer.
  De hoeveelheid stalen, alsook de nodige gevraagde informatie om de testen uit te voeren en nadienhet rapport op te stellen, staan vermeld in de door het BVI opgestelde prijsofferte.

  Wat krijgt u:

  Na het verloop van de testen, wat maximaal 6 tot 8 weken duurt,  dit buiten de school vakanties, wordt er een uitgebreid testrapport opgemaakt en bij positieve testresultaten tevens het bijhorend testcertificaat.

  Hebt u vragen betreffende een keuring van een kinderveilige verpakking, dan kunt u terecht bij het BVI, enig erkend laboratorium in België om deze testen uit te voeren.

 • ISO 13127: Mechanische testmethodes voor hersluitbare verpakkingen

  Deze norm komt niet ter vervanging van de ISO 8317 maar is een bijlage hieraan.

  Deze norm kan van toepassing zijn, wanneer er een kleine wijziging aan de origineel geteste verpakking is gebeurd, dit om na te gaan of deze nog steeds als equivalent kan beschouwd worden.
  Een toleratie van 5% is toegelaten bij de vergelijking van de moment  metingen.

  Vallen de resultaten buiten bepaalde tolerantiegrenzen dan doet er zich een van de volgende situaties voor:

  • De sluitingskracht ligt lager, dan moeten de testen met de kinderen herhaald worden om na te gaan of de kinderen de gewijzigde verpakking nog steeds niet open maken
  • De sluitingskracht ligt hoger, dan moeten de testen met de volwassenen herhaald worden om na te gaan of deze de verpakking nog steeds open maken

  Met deze testprocedure kunnen de paneltesten in aantal verminderd worden, wat ook de kostprijs kan verlagen, en dit met als enige doelstelling, meer kindveilige verpakkingen op de markt te brengen.

  Hoe aanleveren:

  Eer we van start gaan, bekomen wij het bevestigingsformulier met het referentienummer en ondertekend terug naar aanleiding van onze prijsofferte.
  Alle gevraagde documentatie, teststalen en mailverkeer dragen tevens hetzelfde referentienummer.
  De hoeveelheid stalen, alsook de nodige gevraagde informatie om de testen uit te voeren en naderhand  het rapport op te stellen, staan vermeld in de door het BVI opgestelde prijsofferte.

  Wat krijgt u:

  Na het verloop van de mechanische testen, wat ongeveer 2 weken na ontvangst van de stalen in beslag neemt, wordt er een uitgebreid testrapport opgemaakt en bij positieve testresultaten tevens het bijhorend equivalentiecertificaat.

  Hebt u vragen betreffende deze vergelijkende mechanische testen, dan kunt u terecht bij het BVI, enig erkend laboratorium in België om deze testen uit te voeren.

 • US 16 CFR § 1700.20 Child resistant & senior use effectiveness

  Wenst u uw product te exporteren naar de Verenigde Staten, dan moeten de testen uitgevoerd worden volgens dit US Protocol.
  De testen worden uitgevoerd met minimum 50 kinderen op 5 verschillende locaties.

  Testen worden tevens uitgevoerd met senioren van de leeftijdsgroep tussen 50 en 70 jaar.

  Hoe aanleveren:

  Eer we van start gaan, bekomen wij het bevestigingsformulier met het referentienummer en ondertekend terug naar aanleiding van onze prijsofferte.
  Alle gevraagde documentatie, teststalen en mailverkeer dragen tevens hetzelfde referentienummer.
  De hoeveelheid stalen, alsook de nodige gevraagde informatie om de testen uit te voeren en naderhand het rapport op te stellen, staan vermeld in de door het BVI opgestelde prijsofferte.

  Wat krijgt u:

  Na het verloop van de testen, wat maximaal 6 tot 8 weken duurt, dit buiten de schoolvakanties, wordt er een uitgebreid testrapport opgemaakt en bij positieve testresultaten tevens het bijhorend testcertificaat.

  Hebt u vragen betreffende een keuring van een kindveilige verpakking, dan kunt u terecht bij het BVI, enig erkend laboratorium in België om deze testen uit te voeren.