Overzicht

Klimaat en temperatuurtesten

Het Belgisch Verpakkingsinstituut beschikt over een 12-tal computergestuurde ruimtes waarin zowel de temperatuur als de relatieve vochtigheid kunnen beheerst worden. In deze kamers kunnen zowel tropische omstandigheden, standaard condities als zomer- of winterprofielen, enz... gesimuleerd worden.

 • Kwalificatietesten

  Voor de kwalificatie van verpakkingen wordt een protocol opgesteld in samenspraak met de klant waarin de testprocedure en alle randvoorwaarden worden omschreven. Na de goedkeuring van het protocol door de opdrachtgever worden de benodigde testen uitgevoerd. Alle testen worden uitgevoerd in gekalibreerde ruimtes en met gekalibreerde meetapparatuur. Na het beeïndigen van de testen wordt er een uitvoerig gedocumenteerd rapport afgeleverd voorzien van grafieken,foto’s en benodigde documentantie.

 • Temperatuur schok test

  In een schoktestkast worden temperaturen gesimuleerd met extreme temperatuurwissels tot 100K/min

 • Zoutnevel testen

  Zowel metalen en niet-metalen materialen kunnen last hebben van degradatie als gevolg van zout. De juiste keuze van materiaal en het gebruik van beschermende coatings is essentieel voor extreme omstandigheden. Versnelde corrosie testen kunnen worden gebruikt om coatings op printplaten, beschermende coatings op materialen, . . . te controleren.

 • Lange duur - verouderingstesten testen

  Materialen worden voortdurend blootgesteld aan allerlei externe invloeden, denk hierbij aan temperatuur, vocht, UV en/of chemicaliën. De afdeling materiaalanalyse test de weerstand van producten tegen dergelijke externe invloeden. Naast het testen van de materialen kan er ook de permeabiliteit (vochtdoorlaatbaarheid) van grote verpakkingen onderzocht worden. Het simuleren van lange duur (zee-) transport is eveneens mogelijk.

 • Voorconditionering bij fysische testen

  Als voorbereiding op mechanische testen op een product, verpakking of materiaal zijn er veelal voorconditioneringsvoorschriften. Het BVI beschikt over verschillende kamers waar zowel temperatuur als vocht kunnen ingesteld worden. Een paar standaardcondities: 23°C/50%RH, 5°C, -18°C, 40°C

 • Voorconditionering bij temperatuurstesten

  Bij kwalificatie testen worden vaak bepaalde elementen voorgeconditioneerd bij verschillende temperaturen. Mogelijke ranges op het BVI van -40°C tot 100°C. Deze voorconditioneringen zijn zelfs mogelijk op palletniveau.

 • Voorconditionering bij transportsimulatie

  Soms is het nodig verpakkingen te conditioneren alvorens een transportsimulatie uit te voeren. Bij transport in containers kan zowel de temperatuur als de vochtigheidsgraad oplopen. Ook hier zijn er mogelijkheden om verschillende pallets gelijktijdig te conditioneren.

 • Temperatuur- en klimaattesten

  Normen: IEC, DIN, ETS, MIL-STD,... Het BVI beschikt over verscheidene computergestuurde ruimtes waarin zowel de temperatuur als de relatieve vochtigheid volledig beheerst kunnen worden. In deze kamers kunnen zowel tropische omstandigheden, standaard condities, als zomer- of winter profielen, enz . . . gesimuleerd worden.