Overzicht

Transportsimulatie

Een transportsimulatie is een nabootsing van een reëel transport onder gestandaardiseerde omstandigheden. Dit om het geheel herhaalbaar en vergelijkbaar te maken. Op de ze manier kunnen testen onderling vergeleken worden en herhaald in tijd of plaats.
Een transportsimulatie bestaat uit een bundeling van verschillende testen - ook afzonderlijk uitvoerbaar - die samen een transport nabootsen. Deze bundeling bestaat uit valtesten of horizontale impacttesten, compressie met aansluitend vibratietesten op al dan niet gestapelde monsters en vervolgens opnieuw valtesten of horizontale impacttesten. Voor luchtvracht kan daartussen nog een onderdruk test toegevoegd worden.
Dergelijke transportsimulatie wordt meestal uitgevoerd na een klacht van een klant waarbij er transportschade opgetreden is. Met behulp van deze gestandaardiseerde transporttesten probeert men de oorzaak van de schade in kaart te brengen. Het is echter beter om deze testen reeds te hanteren bij de ontwikkeling van een product, verpakking, beladingsschema zodat transportschade vermeden wordt en er zelfs vroegtijdig een optimalisatie kan gerealiseerd worden.
Op het IBE-BVI kunnen de simulaties uitgevoerd worden volgens ISTA, ASTM en andere normen.
Het IBE-BVI is ISTA erkend waardoor we voor deze testen een certificaat kunnen afleveren dat u kan gebruiken om aan te tonen dat uw verpakking/ palletlading is getest volgens ISTA.

 • Transportsimulatie testen volgens ISTA

  Het Belgisch Verpakkingsinstituut is een erkend ISTA Laboratorium dat volgende ISTA-testen kan uitvoeren:


  Series 1 - Non-Simulation Integrity Performance Tests
      • Procedure 1A: Packaged-Products weighing 150 lb (68 kg) or Less
      • Procedure 1B: Packaged-Products weighing Over 150 lb (68 kg)
      • Procedure 1C: Extended Testing for Individual Packaged-Products weighing
      150 lb (68 kg) or Less
      • Procedure 1D: Extended Testing for Individual Packaged-Products weighing Over
      150 lb (68 kg)
      • Procedure 1E: Unitized Loads
      • Procedure 1G: Packaged-Products weighing 150 lb (68 kg) or Less (Random
      Vibration)
      • Procedure 1H: Packaged-Products weighing Over 150 lb (68 kg) (Random
      Vibration)

  Series 2 - Partial Simulation Performance Tests
      • Procedure 2A: Packaged-Products weighing 150 lb (68 kg) or Less
      • Procedure 2B: Packaged-Products weighing over 150 lb (68 kg)
      • Procedure 2C: Furniture Packages

  Series 3 - General Simulation Performance Tests
      • Procedure 3A: Packaged-Products for Parcel Delivery System Shipments 70kg
        (150 lb) or Less (standard, small, flat or elongated)
      • Procedure 3B: Packaged-Products for Less-Than-Truckload (LTL) Shipment
      • Procedure 3E: Unitized Loads of Same Product
      • Procedure 3F: Packaged Products for Distribution Center to Retail Outlet
        Shipment 100 lb (45 kg)

  Series 6 - Member Performance Tests
      • 6-FEDEX-A: FedEx Procedures for Testing Packaged Products Weighing Up to
        150 lbs (68 kg)
      • 6-FEDEX-B: FedEx Procedures for Testing Packaged Products Weighing Over
        150 lbs (68 kg)
      • 6-SAMSCLUB: Packaged-Products for Sam’s Club® Distribution System
        Shipment
      • 6-ISTA-Amazon Over-Boxing
      • 6-ISTA-Amazon SIOC (Ships in own container) –for Amazon.com Distribution
        System Shipment

  Series 7 - Development Tests
      • Procedure 7D: Thermal Controlled Transport Packaging for Parcel Delivery
        System Shipment

 • Transportsimulatie testen volgens ASTM

  Het Belgisch Verpakkingsinstituut voert ook transpoçrt simulatie testen testen uit in overeenstemming met volgende ASTM normen:

  ASTM D4169 - Testing of Shipping Containers and Systems
  ASTM D7386 - Testing of Packages for Single Parcel Delivery Systems
  ASTM D7387 - Vibration Testing for Dangerous Goods IBCs
  ASTM D4919 - Testing of Hazardous Materials Packaging
  ASTM D7660 - Internal Pressure Testing of UN Packagings

 • Transportsimulatie testen volgens ISO

  Het Belgisch verpakkingsinsituut voert transport simulatie testen uit in overeenstemming met volgende ISO-normen:

  ISO 4180 Complete filled transport packages
  ISO 2244 Horizontal impact tests
  ISO 2247 Vibration test at fixed low frequency
  ISO 2248 Vertical impact test by dropping
  ISO 8318 Vibration tests using a sinusoidal variable frequency

 • Transportsimulatie testen volgens UN/DOT CFR 49

  Het Belgisch Verpakkingsinstituut voert volgende transport simulatie testen uit in overeenstemming met UN/DOT CFR 49:

  •  178.603: Drop test
  •  178.604: Leakproofness test
  •  178.605: Hydrostatic pressure test
  •  178.606: Stacking test
  •  178.608: Vibration

 • Testen op palletladingen en eenheidsverpakkingen

  Vertikale random vibratie test: EN ISO 13355
  Rotationele impact test: EN 14149
  Vertikale impact test (valtest): EN 22206
  Roltest: EN 22876
  Compressie en stapeltest (met compressiebank): EN ISO 12048
  Stapeltest (met statische lading): ISO 2234
  Horizontale impact test: ISO 2244
  Vibratie test bij vaste lage frequentie: ISO 2247
  Sinusoïdale vibratie bij variabele frequentie: ISO 8318
  Topple test: EN 28768
  Lage druk testen op verpakkingen: ISO 2873
  Distibutie trials: ISO 24178
  Conditioning for testing: ISO 2233
  Water immersion test: EN 28474
  Performantie test schema's voor gemeenschappelijke distributieketen: EN 15552