Overzicht

Verpakkingsdiagnose

Verpakkingsdiagnose – wat mag u verwachten?

1 - Een halve dag bij u ter plaatse
Een expert komt een halve dag bij u ter plaatse. Het bezoek omvat typisch een rondleiding in uw magazijn of productie-omgeving en een grondig gesprek over uw verpakkingen en uw producten. Het gesprek geeft u de kans om de nodige achtergrond mee te geven over uw bedrijf, uw klanten en de sector waarin u actief bent. Ook specifieke informatie over de productie, transport, bewaring en consumptie van de producten komt aan bod. Tot slot wordt in onderling overleg ook de scope van de verpakkingsdiagnose vastgelegd, zodat u precies weet wat u mag verwachten.

2 - Een grondige analyse van uw verpakking
De experts gaan aan de slag met de informatie die ze bij u verzameld hebben. Ze brengen uw verpakking volledig in kaart, analyseren mogelijke verbeterpunten en werken verschillende scenario’s voor optimalisatie uit. Ze houden daarbij rekening met alle functies die de verpakking moet vervullen. Ook de eventuele impact van de aanpassingen op productie, transport en opslag wordt in kaart gebracht.

3 - Een rapport waarmee u meteen aan de slag kunt
De experts gieten hun bevindingen in een rapport dat typisch een tiental pagina’s beslaat. Het bevat een overzicht van de vastgestelde verbeterpunten, mogelijke verbeteringspistes, de te verwachten resultaten en de mogelijke impact. U vindt er zowel maatregelen die u snel en zonder grote investeringen kunt toepassen op uw bestaande verpakkingen als meer ingrijpende aanbevelingen voor uw toekomstige verpakkingen.

Leden van Fost Plus en VAL-I-PAC kunnen gratis een verpakkingsexpert van het Belgisch Verpakkingsinstituut (BVI) inhuren voor een verpakkingsdiagnose. De diagnose werd specifiek ontwikkeld om bedrijven te helpen bij het optimaliseren van hun bestaande verpakkingen.

Vraag uw gratis verpakkingsdiagnose aan via:

IBE-BVI:  An Van Geite

Fost Plus: prevention@fostplus.be   - VAL-I-PAC: prevention@valipac.be