Overzicht

Nieuws

EFSA gaat meer wetenschappelijke gegevens delen

De Europese Autoriteit voor de voedselveiligheid (EFSA) heeft eind januari aangekondigd dat zij meer van haar wetenschappelijke gegevens gaat delen. Het betreft de gegevens die enerzijds gebruikt worden voor monitoringprogramma's en enquêtes in de hele EU en anderzijds voor veel van de EFSA-risicobeoordelingen.

In dit kader publiceerde EFSA het rapport “Publication of scientific data from EU-coordinated monitoring programmes and surveys”, waarin wordt aangegeven op welke wijze zij dit denkt te doen. Ook wordt een overzicht gegeven van de thema’s waarover gegevens zullen worden gedeeld zoals bijvoorbeeld de gewoontes op vlak van voedselconsumptie, pesticide residus/chemische contaminanten en additieven in voeding, het uitbreken van ziektes met een voedselorigine en antimicrobiële resistentie. Het rapport bevat ook een overzicht van de stappen die de afzonderlijke lidstaten nemen om hun overheidsgegevens zelf ook aan het publiek te verschaffen.
De data zal online beschikbaar worden gemaakt via het “Kennisknooppunt” van EFSA: “Knowledge Junction”.
Link naar dit kennisplatform: klik hier

Voor een redactioneel artikel over het besluit van EFSA om meer gegevens te delen: klik hier

IBE-BVI leden kunnen, op eenvoudig verzoek, het technical report “Publication of scientific data from EU-coordinated monitoring programmes and surveys” ontvangen.