Overzicht

Nieuws

FCM: 13de amendement aan verordening EU/10/2011

Op 8 augustus 2019 is verordening EU/2019/1338 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie. Het betreft de 13de wijziging van verordening EU/10/2011 inzake materialen en voorwerpen uit kunststof bestemd om met voeding in contact te komen. Dit amendement is op 29 augustus 2019 in werking getreden.

De wijziging betreft een aanpassing van de beperkingen en specificaties voor FCM-stof “1059” [poly((R)-3-hydroxybutyraat-co-(R)-3-hydroxyhexanoaat)], die eerder werd toegevoegd via het 12e amendement aan verordening EU/10/2011 (verordening EU/2019/37)

IBE-BVI leden kunnen op eenvoudig verzoek dit 13de amendement ontvangen.