Overzicht

Nieuws

FCM: Openbare raadpleging

Op 11 februari ll. heeft de Europese Commissie de online openbare raadpleging voor de evaluatie van de wetgeving met betrekking tot voedselcontactmaterialen gelanceerd. Het doel van de raadpleging, die 12 weken loopt tot en met 6 mei, is na te gaan in hoeverre het huidige EU-wetgevingskader voor voedselcontactmaterialen geschikt is voor het beoogde doel en de verwachte resultaten oplevert en om inzicht te krijgen in de eventuele onverwachte effecten of problemen die het gevolg zijn van de huidige wetgeving. Uit de evaluatie moet verder ook blijken of de doelstellingen en instrumenten van de FCM-wetgeving nog steeds relevant en coherent zijn.

Deze raadpleging is gericht tot iedereen die belang heeft bij de wetgeving inzake voedselcontactmaterialen en richt zich dus zowel tot het grote publiek, de bedrijven die actief zijn in de toeleveringsketen voor FCM — ongeacht in welk stadium — en hun Europese of nationale vertegenwoordigers, de niet-gouvernementele organisaties en consumentenorganisaties, alsook de overheidsinstanties, waaronder laboratoria van controlerende overheidsinstanties en regionale/lokale handhavingsinstanties.

Ter vergemakkelijking van het proces, is de hele raadpleging beschikbaar in alle talen van de EU.

Meer achtergrond informatie over het raadplegingsproces: klik hier
Toegang tot de raadpleging: klik hier