Overzicht

Nieuws

Food Contact Guideline: Papier & karton

Recentelijk werd door de papier en karton een update uitgebracht van de Food Contact Guideline voor het aantonen van de conformiteit van materialen en voorwerpen uit papier en karton bestemd voor voedingscontact.

Wegens het ontbreken van een europese wetgeving op het vlak van papier en karton bestemd voor voedingscontact, had de supply chain reeds in 2010 onder de auspiciën van CEPI (Confederation of European Paper Industries) en CITPA (The International Confederation of Paper and Board Converters in Europe) een eerste versie van deze guideline uitgebracht die in 2012 werd herzien.

Naast CEPI & CITPA hebben nu ook CCB (CEPI Container Board), The Alliance for beverage cartons and the environment, ETS (European Tissue Symposium), ECMA (European Carton Makers Association) en FEFCO (European Federation of Corrugated Board Manufacturers) hun schouders onder deze guideline gezet.

De belangrijkste elementen van deze huidige herziening werden tevens aangewend in voorbereiding van een CEN Workshop Agreement dat reeds in 2018 werd gelanceerd. Dit proces heeft tot doel om, in een later stadium, geharmoniseerde normen te ontwikkelen teneinde fabrikanten van de papier & karton supply chain van een tool te voorzien om conformiteit met de Europese Food Contact Materials wetgeving aan te tonen. Deze aanpak is in lijn met de recente toezegging van de Europese Commissie om normen te ontwikkelen als onderdeel van het wettelijk kader.

Het document circuleerde via UNI/CEN  (sep – nov ‘ 18) voor openbare raadpleging. Een aantal van de hierop ontvangen opmerkingen werden verwerkt in de huidige guideline.

De officiële Engelse versie van de guideline is digitaal terug te vinden op de website van FEFCO.
IBE-BVI leden kunnen op eenvoudig verzoek de PDF van deze versie ontvangen.