Overzicht

Inschrijvings- en annulatievoorwaarden

Inschrijving en betaling

Door het verzenden van uw inschrijving gaat u akkoord met onze betalings-en annulatievoorwaarden. Gelieve uw inschrijving uiterlijk 5 werkdagen vóór de datum van de opleiding door te sturen (via webtool, mail packaging@ibebvi.be of fax: +32/2/464 02 39).

De factuur wordt opgemaakt op basis van de ingevulde gegevens. Indien blijkt dat deze niet correct zijn zal er automatisch € 35,00 aangerekend worden voor wijziging van de factuur.

De prijzen per opleiding staan vermeld exclusief BTW. In de prijs zijn begrepen: een syllabus, een lunch (enkel bij 1 volledige  of meerdere dagen) en de koffiepauzes.

De betaling geschiedt door overschrijving, na ontvangst van de factuur. Al onze facturen zijn 30 dagen netto betaalbaar.

Na ontvangst van uw aanmelding zenden wij u een bevestiging, een factuur en een wegbeschrijving.

Annulatie vanwege klant:

Annulatie gebeurt steeds schriftelijk (per mail of per post).

Het volledig inschrijvingsbedrag blijft verschuldigd indien wij uw schriftelijke annulatie minder dan 5 werkdagen vóór de datum van de opleiding ontvangen.

Indien u verhinderd bent de opleiding te volgen kan u zich, in plaats van te annuleren, wel laten vervangen door een collega. U meldt dit via mail vóór de start van de opleiding.

Annulatie vanwege het IBE-BVI:

IBE-BVI vzw behoudt zich het recht voor om omwille van organisatorische redenen een opleiding te annuleren (bv. door te weinig deelnemers) , het programma, de datum of de locatie te wijzigen (bv. door ziekte van de lesgever of onbeschikbaarheid van een zaal, door overmacht).

Alle deelnemers worden hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld, hetzij via mail, hetzij telefonisch.

In geval van annulatie krijgt elke deelnemer het inschrijvingsbedrag, zo dit reeds was vereffend, integraal teruggestort.

In geval van een verplaatsing naar andere data, kan elke deelnemer hetzij zijn of haar inschrijving overzetten, hetzij kosteloos annuleren, waarbij het inschrijvingsbedrag integraal wordt teruggestort.