Overzicht

Praktisch wegwijs in de Belgische en Europese regelgevingen m.b.t. voedingscontact

Krijg op één dag een overzicht van de gangbare wetgevingen die van kracht zijn m.b.t. food contact materialen!


Spreker

Sara Geeroms Analyst Consultant Consumer Food Packaging, IBE-BVI bvba

Programma:
 

10u15  Waaraan moet een voedingscontactmateriaal
            voldoen binnen de EU (deel I)?

                  ► Overzicht van de actuele EU wetgevingen mbt verpakking voor
                       voedingscontactmaterialen
                  ► De algemene principes van de EU-wetgeving: 

                       o Kaderverordening EG/1935/2004 inzake materialen/voorwerpen
                          bestemd voor voedingscontact
                       o Verordening EG/2023/2006 over goede fabricagemethodes

11u00        Koffiepauze

                ► Materiaalspecifieke wetgeving/richtlijnen
                     o Kunststoffen: Verordening EU/10/2011 en amendementen
                     o Papier en karton: Resolutie ResAP (2002) 1 van de Raad van Europa
                ► Nationale wetgeving

12u30        Lunchpauze

13u00  Hoe aantonen dat een materiaal conform is
            aan de EU-regelgeving (deel I)?

                  ► Migratie
                       o Hoe wordt migratie gemeten?
                       o Praktische oefening: zelf definiëren van de parameters
                          (tijd, temperatuur & simulant) voor een migratietest
                       o Hoe interpreteer ik een migratierapport?
                       o Sensorische analyses: detecteren van smaak- en geurafwijkingen
                       o Bezoek aan het IBE-BVI Labo


Extra info:

Timing: de opleiding gaat telkens door van 10u00 tot en met 16u00.
Inbegrepen in de prijs: opleiding, syllabus, koffiepauzes, sandwich lunch

Subsidies:

voor KMO's: via de KMO-portefeuille
voor voedingsbedrijven (PC 118 en PC 220): via ALIMENTO