Overzicht

Praktisch wegwijs in de Belgische en Europese regelgevingen m.b.t. voedingscontact - sessie 2

Krijg op één dag een overzicht van de gangbare wetgevingen die van kracht zijn m.b.t. food contact materialen!


Spreker

Sara Geeroms Analyst Consultant Consumer Food Packaging, IBE-BVI bvba
Meer dan 5 jaar ervaring in de analyse van foodcontact materialen.

Programma:
 

10u15  Waaraan moet een voedingscontactmateriaal
            voldoen binnen de EU (deel I)?

                  ► Overzicht van de actuele EU wetgevingen mbt verpakking voor
                       voedingscontactmaterialen
                  ► De algemene principes van de EU-wetgeving: 

                       o Kaderverordening EG/1935/2004 inzake materialen/voorwerpen
                          bestemd voor voedingscontact
                       o Verordening EG/2023/2006 over goede fabricagemethodes

11u00        Koffiepauze

                ► Materiaalspecifieke wetgeving/richtlijnen
                     o Kunststoffen: Verordening EU/10/2011 en amendementen
                     o Papier en karton: Resolutie ResAP (2002) 1 van de Raad van Europa
                ► Nationale wetgeving

12u30        Lunchpauze

13u00  Hoe aantonen dat een materiaal conform is
            aan de EU-regelgeving (deel I)?

                  ► Migratie
                       o Hoe wordt migratie gemeten?
                       o Praktische oefening: zelf definiëren van de parameters
                          (tijd, temperatuur & simulant) voor een migratietest
                       o Hoe interpreteer ik een migratierapport?
                       o Sensorische analyses: detecteren van smaak- en geurafwijkingen
                       o Bezoek aan het IBE-BVI Labo


Extra info:

Timing: de opleiding gaat telkens door van 10u00 tot en met 16u00.
Inbegrepen in de prijs: opleiding, syllabus, koffiepauzes, sandwich lunch

Subsidies:

voor KMO's: via de KMO-portefeuille
voor voedingsbedrijven (PC 118 en PC 220): via ALIMENTO