Overzicht

Subsidies

1. Kortingen voor IBE-BVI leden en leden van federaties

2. IBE-BVI is een geregistreerd dienstverlener binnen de KMO-portefeuille
3. Subsidies voor voedingsbedrijven (Alimento)

4. Subsidie voor bedrijven uit de scheikundige nijverheid (PlastIQ)

 

 

1.Kortingen voor IBE-BVI leden en leden van federaties
 

IBE-BVI leden: 25% korting (*).

Leden van de federaties COMEOS, ESSENSCIA, FETRA of FEVIA: 10% korting (*). 

(*) deze kortingen zijn niet cumuleerbaar

 

2. De KMO-Portefeuille 

 

                                                               www.vlaio.be

 

De KMO-portefeuille is een subsidiemaatregel ten behoeve van Vlaamse KMO’s en vrije beroepen die voldoen aan onderstaande voorwaarden:

De subsidie is ten behoeve van kleine en middelgrote ondernemingen zoals gedefinieerd door de Europese KMO-definitie;
De subsidie is ten behoeve van de vestigingen (en bijhorende werkenden) gelegen in het Vlaams Gewest;
De subsidie is ten behoeve van ondernemingen uit de privé-sector (participatie van een administratieve overheid moet minder dan 25% zijn);
De subsidie is ten behoeve van ondernemingen met een aanvaardbare hoofdactiviteit.

Vzw’s komen niet in aanmerking en kunnen geen gebruik maken van de kmo-portefeuille.

KMO-Portefeuille - Pijler Opleidingen

IBE-BVI is een geregistreerd dienstverlener binnen de KMO-portefeuille (registratienr. DV.O105901).

De Vlaamse Overheid steunt uw kennisvergaring via opleidingen met 20% (middelgrote onderneming) tot 30% (kleine onderneming) SUBSIDIESTEUN!

Voor de pijler OPLEIDING bedraagt de steun door de Vlaamse Overheid 20 tot 30% (vanaf 1/12/2019), met een maximum steun van € 7.500 per kalenderjaar (vanaf 1/1/2020).

De BTW is niet subsidiabel, u mag deze niet in rekening brengen bij de aanvraag van uw subsidie en u dient hem dus apart rechtstreeks aan IBE-BVI te betalen. De kosten voor het cursusmateriaal en de cateringkosten zijn wel subsidiabel. Deze laatste echter enkel indien ze beperkt zijn tot € 25,00 per persoon en per dag)

Gelieve ons te contacteren alvorens u een KMO-portefeuille aanvraagt, wij informeren u graag over de juiste bedragen: m.calcoen@ibebvi.be

            Meer info over de KMO-portefeuille: klik hier

 

 

3. Alimento subsidie voor voedingsbedrijven  


                              

Voedingsbedrijven (PC 118 en PC 220) die deelnemen aan opleidingen van het BVI kunnen vanaf januari 2011 nu ook aanspraak maken op een tussenkomst vanwege Alimento (Overkoepelend orgaan van IPV, Initiatieven voor Professionele Vorming van voedingsbedrijven). Zowel de open opleidingen als in company trainingen komen in aanmerking.

Toegekende subsidie door Alimento:
€ 70,00 per deelnemer per halve lesdag
€ 140,00 per deelnemer per lesdag

Met een maximum van € 210,00 per halve lesdag per bedrijf en € 420,00 per lesdag per bedrijf

Deze subsidie wordt u als voedingsbedrijf automatisch toegekend.

Meer inlichtingen hierover kan u bekomen bij Marleen Calcoen (IBE-BVI) of Herbert Matthys en Ivo Francken (Alimento).

 

4. Subsidie voor bedrijven uit de scheikundige nijverheid

                                                                      

               Dankzij een samenwerking tussen het Belgisch Verpakkingsinstituut en PlastIQ, de sectororganisatie voor de
               kunststofverwerkende bedrijven, kunnen werknemers van PC 116 en PC 207 bepaalde BVI-opleidingen
               VOLLEDIG GRATIS of aan sterk verminderde prijzen volgen.
               IBE-BVI opleidingen die momenteel voor deze subsidie in aanmerking komen zijn:

               Wegwijs in verpakkingen uit kunststof - januari 2019

               Bioplastics in de voedingsindustrie - 20 juni 2019

               Wegwijs in verpakkingen uit kunststof - 28-29-30 januari 2020

               De inschrijving zelf dient rechtstreeks via PlastiQ te gebeuren (zie: www.plastiq.be).

               Om na te gaan of uw bedrijf in aanmerking komt, kan u steeds contact nemen:
               PlastIQ, Els Dekleermaeker, Adviseur arbeidsmarkt en opleidingen
               M +32 497 55 00 87 - els.dekleermaeker@plastIQ.be